DHT blokatori

ZAŠTO SU DHT BLOKATORI ZNAČAJNI U TRETMANU NASLEDNOG GUBITKA KOSE ?

Šta su DHT blokatori ? Da li DHT blokatori uzrokuju seksualnu disfunkciju ?

DHT blokatori su medikamenti koji blokiraju formiranje DHT hormona. Tačnije deluju na enzim 5 alfa reduktaza koji transformiše testosteron u dihidrotestosteron. Blokada enzima 5 alfa reduktaze znači blokadu formiranja dihidrotestosterona i blokadu naslednog gubitka kose.

Hajde da raščlanimo ovo:

KAKO DHT BLOKATORI DELUJU?

DHT je skraćenica za dihidrotestosteron, hormon koji aktivira genetsku poruku za gubitak kose. DHT se vezuje za koren dlake i pokreće kaskadu reakcija koje smanjuju funkciju korena dlake. Zbog toga koren postane manji, i proizvodi kratke i tanke dlake, što vidimo kao istanjivanje i proređivanje kose. Znači DHT ima bitnu ulogu kod naslednog gubitka kose. Blokada DHT-a logično bi značila i kontrolu ove vrste gubitka kose. Zato su DHT blokatori neizostavni deo terapije i pomažu da postignemo najbolji rezultat u rastu kose.

FINASTERIDE I NJEGOVA POPULARNOST

DHT blokatori su medikamenti koji blokiraju enzim 5 alfa reduktazu i smanjuju nivo dihidrotestosterona. Postoji tip I i tip II enzima 5 alfa reduktaze. A DHT je kao što znamo, loš hormon koji aktivira genetski gubitak kose. 

Najpoznatiji i najkorišćeniji DHT blokator je Finasteride. Finasteride deluje na blokadu tipa 1 enzima 5 alfa reduktaze. Preporučena doza je 1mg na dan. To je jedini lek koji je zajedno sa Minoksidilom odobren za tretman naslednog gubitka kose od Američke Agencije za hranu I lekove. Finasteride, ili poznati brend Propecia, je odobren 1997.god za korišćenje kod alopecije androgenetike. Njegova popularnost se nije smanjila od tad.

NAJEFIKASNIJI DHT BLOKATOR

Trenutno najefikasniji, a ujedno i najnoviji DHT blokator je Dutasteride. On je bolji od finasterida jer blokira i tip I i tip II enzime 5 alfa reduktaze. Zbog toga omogućava i bolje rezultate. Njegova primena je masovna i zamenjuje Finasteride. Preporučena doza je 0.5mg na dan. Preporuka je da vas doktor vodi kroz proces korišćenja oralnog dutasterida.

PRIRODNI VS MEDICINSKI DHT BLOKATORI KOD GUBITKA KOSE

Mnogi pacijenti su naklonjeni prirodnim blokatorima zbog straha od nus efekata. Najbolji prirodni DHT blokatori su: patuljasta palma, zeleni čaj, semenke tikve, ruzmarin. Prirodni blokator DHT-a, kao što je patuljasta palma preporučuje se u dozi od 300mg na dan.

Najbolji medicinski blokatori su, kao što smo već spomenuli, Finasteride i Dutasteride. U praksi se potvrđuje da čak i minimalne doze medicinskih blokatora daju superiornije rezultate u poređenju sa prirodnim. Za one koji brinu o nus efektima, postoje jos dva načina aplikovanja DHT blokatora, to je topična aplikacija putem losiona ili injektiranjem blokatora u kožu glave.

KOME SU NAMENJENI DHT BLOKATORI?

DHT blokatori se koriste u tretmanu naslednog gubitka kose kod muškaraca. 

DA LI MOGU DA SE KORISTE KOD ŽENA?

Samo ukoliko je dokazano povećanje DHT hormona. Kod žena se obično primenjuju druge vrste blokatora muških polnih hormona, kao što su spironolakton, bicalutamide itd.

DA LI DHT BLOKATORI UZROKUJU EREKTILNU DISFUNKCIJU?

Jedan od najvećih strahova muškaraca sa naslednim gubitkom kose su mogući nus efekti terapije. Tačnije, moguća erektilna disfunkcija. Erektilna disfunkcija je mogući nus efekat primene tableta finasteride ili dutasteride. Ove tablete su blokatori dihidrotestosterona ili DHT, koji pokreće nasledni gubitak kose. Zbog toga su bitan deo terapije i znatno pomažu u dobijanju finalnog rezultata.

Ali fama oko mogućih nus efekata ih pravi dosta nepopularnim.

Najveći deo kliničkih studija pokazuje da je rizik da se pojavi erektilna disfunkcija samo 0.66, ili seksualna disfunkcija od 1,2 do 1.3. To je statistički gledano neznačajna brojka, dok neke studije ne pokazuju nikakvu konekciju.

Objašnjenje je u dozi finasterida i godinama pacijenta. Kod naslednog gubitka kose, primenjuje se samo 1mg dnevno, a pacijenti koji ga koriste su mladi. Finasteride se koristi i u tretmanu benigne hipertrofije prostate i to u dozama od 5mg na dan. I naravno ova grupa pacijenata je starija, oko 60-70godina. Erektilna disfunckija kod ovih pacijenata je česta i statistički značajna. Povezana je sa velikim dozama finasterida, ali i za dob pacijenata, u kojoj se i prirodno očekuje smanjene seksualne funkcije.

Zato je strah od nus efekata primenom finasterida osnovan kod pacijenata sa benignom hipertrofijom prostate, ali ne i kod pacijenata sa naslednim gubitkom kose.

Pravilnim doziranjem finasterida i pravilnim vođenjem terapije od strane doktora, taj minimalni rizik nus efekata može kompletno da se anulira.

DA LI POSTOJE DRUGI NAČINI PRIMENE DHT BLOKATORA?

Mezoterapija je drugi najbolji način administracije DHT blokatora, nakon oralne primene putem tableta. Injektiranjem koktela sa DHT blokatorima u kožu glave, direktno se smanjuje formiranje DHT-a oko folikula dlake i time štiti folikul od njegovog negativnog delovanja. DHT blokatori injektirani u kožu glave ne deluju sistemski na stanje dihidrotestosterona, I zbog toga je kompletno isključena mogućnost nus efekata.

Losioni koji sadrže DHT blokatore su isto tako dobra opcija, ali znatno manje efikasna nego mezoterapija. Losioni se aplikuju na kožu glave i umasiraju. 

DA LI JE PRIMENA DHT BLOKATORA NEOPHODNA U TRETMANU NASLEDNOG GUBITKA KOSE?

Naš savet je da se DHT blokatori obavezno primene u protokolu tretmana, naročito kod mladih osoba. Mlade osobe imaju fiziološki viši nivo testosterona i dihidrotestosterona, što zahteva I efikasniju blokadu istih. Ako niste ljubitelj oralne administracije, onda je lokalna primena putem mezoterapije zadovoljavajuća. Primenom blokatora, rezultati u rastu kose su bolji. 

DA LI UZIMANJE ANABOLNIH STEROIDA POGORŠAVA NASLEDNI GUBITAK KOSE?

Anabolni androgeni steroidi su grupa supstanci sličnih hormonu testosteronu, koji adekvatno primenjeni ispoljavaju slično dejtsvo kao testosteron. Anabolni su zato što deluju na povećanje mišićne mase, a androgeni zato što ispoljavaju androgene, virilizacione efekte. Oralne i injektibilne forme testosterona su najčešće korišćeni anabolni steroidi. Testosteron se transformiše u dihidrotestosteron delovanjem enzima 5-alfa redukataza ili u estradiol delovanjem aromataza enzimom. To znači da veštački uneseni testosteron povećava nivo dihidrotestosterona-DHT, koji je glavni razlog aktivacije naslednog gubitka kose. Postoje i anabolni steroidi koji se baziraju na DHT-u. Generalni, anabolni steroidi imaju brojne nus efekte, uključujući i trigerovanje ili pogoršavanje naslednog gubitka kose. Ali neki steroidi nemaju taj androgeni efekat i ne povećavaju DHT, a time i ne uzrokuju gubitak kose. Savetujemo da se uvek koordinirate sa profesionalcima prije uzimanja steroida. Isto tako tokom tretmana anabolnim steroidima, rast kose može da se zaštiti i održava adekvatnim tretmanima.