MSC TRETMAN MATIČNIM ĆELIJAMA

Niko od nas ne ostaje ravnodušan na gubitak kose, jer je ona znak vitalnosti i lepote. Isto tako, niko od nas nije svestan regenerativnog potencijala kose, zbog generalnog verovanja da je gubitak kose trajan.

Bioregeneracija je primena zdravih matičnih ćelija koje ojačavaju oslabljene matične ćelije u korenu dlake. Kod gubitka kose, matične ćelije folikula dlake mogu da nestanu ili da oslabi njihova funkcija. Ali, ako ovim oslabljenim ćelijama stvorimo zdravu sredinu zdravim ćelijama, onda se njihova funkcija poboljša. 

ŠTA JE MSC TRETMAN MATIČNIM ĆELIJAMA ?

Kod tretmana matičnim ćelijama za rast kose vade se zdravi folikuli sa zadnjeg dela glave, odvajaju se matične ćelije, obrađuju i nakon toga ubrizgavaju u zone gde je kosa proređena. Zdrave matične ćelije luče signalne molekule koji stimulišu koren dlake da poboljša svoju funkciju, i da zameni tanku i slabu, za jaku i kvalitetnu dlaku.

ZAŠTO ODABRATI MSC TRETMAN MATIČNIM ĆELIJAMA?

U folikulu dlake postoji jezgro matičnih ćelija koje obnavlja dlaku svakim ciklusom rasta. Kad jedna dlaka ispadne, matične ćelije formiraju novu identičnu dlaku. Kod naslednog gubitka kose, deo matičnih ćelija propada, a ostale ne mogu samostalno obavljati svoju funkciju jer ne dobijaju adekvatnu signalizaciju. Ovaj podatak nam ukazuje na to da je nasledni gubitak kose reverzibilan i može se kompletno obnoviti, iako smo svi verovali da je gubitak trajan. Ako tim oštećenim matičnim ćelijama obezbedimo pozitivne signale, možemo da poboljšamo njihovu funkciju i omogućimo rast kose.

KAKO SE RADI TRETMAN MATIČNIM ĆELIJAMA ?

Tretman podrazumeva vađenje zdravih folikula dlake iz potiljačnog dela glave, pomoću finih instrumenata. Nakon vađenja, folikuli se obrađuju specijalnom tehnikom koja omogućava odvajanje matičnih ćelija. U sledećem koraku, matične ćelije se pripremaju i centrifugiraju da bi se dobio rastvor. Rastvor zdravih matičnih ćelija za rast kose se tehnikom mezoterapije injektira u zone proređivanja kose.

DA LI SE KOMBINUJE SA DRUGIM TRETMANIMA ?

Tretman mezonitima za rast kose i MSC tretman matičnim ćelijama odlično se nadovezuju, jer oba tretmana deluju na stimulaciju funkcije matičnih ćelija folikula dlake, ali pritom koriste različite mehanizme delovanja. To znači da je koren dvojno stimulisan preko odvojenih signalnih puteva koje aktiviraju ova dva tretmana. Oba tretmana primenjena kod gubitka kose daju izvrsne rezultate i vraćaju izgubljenu kosu i kod muškaraca i kod žena.