MSC TRETMAN MATIČNIM ĆELIJAMA

Regenerativna medicina je nova interdisciplinarna grana istraživanja i kliničke prakse, koja dinamično napreduje. Fokusirana je na poboljšanje, zamenu i regeneraciju oštečenih ćelija, tkiva i organa, sa  ciljem da se koriguje njihova poremećena funkcija koja je nastala kao rezultat naslednih anomalija, oboljenja, trauma ili starenja.

ŠTA JE MSC TRETMAN MATIČNIM ĆELIJAMA ?

MSC tretman je tretman iz oblasti regenerativne medicine i omogućuje poboljšanje  funkcije matičnih ćelija oštečenih folikula u zonama proređivanja, primenom matičnih ćelija.

ZAŠTO MSC TRETMAN ?

U folikulu dlake postoji jezgro matičnih ćelija koje obnavlja dlaku sa svakim ciklusom rasta. Kad jedna dlaka ispadne, matične ćelije formiraju novu identičnu  dlaku. Kod naslednog gubitka kose, deo matičnih ćelija propada, a ostale ne mogu  samostalno obavljati  svoju funkciju jer ne dobijaju adekvatnu signalizaciju. Ovaj podatak nam ukazuje na to, da je nasledni gubitak kose reverzibilan i može se kompletno obnoviti,  iako smo svi verovali da je  gubitak trajni. Ako tim oštećenim matičnim ćelijama obezbedimo pozitivne signale, možemo da poboljšamo njihovu funkciju i omogućimo rast kose.

KAKO SE IZVODI ?

Tretman podrazumeva vađenje zdravih folikula dlake iz potiljačnog dela glave, pomoću finih instrumenata. Nakon vađenja, folikuli se obrađuju specijalnom tehnikom koja omogućava odvajanje matičnih ćelija. U sledećem koraku, matične ćelije se pripremaju i centrifugiraju da bi se dobio rastvor. Rastvor zdravih matičnih ćelija tehnikom mezoterapije injektira se u zone proređivanja kose.

Zdrave matične ćelije stimulišu oštećene i nefunkcionalne ćelije oslabljenog korena, što rezultuje formiranjem nove dlake.

KADA SE VIDE PRVI REZULTATI ?

Tretman  matičnim ćelijama omogućuje najprirodniju stimulaciju slabih folikula i primenjuje se par meseci nakon našeg tretmana mezonitima, da bi pacijentima omogućili  kompletni povratak izgubljene kose. Rezultati su vidljivi nakon 3-4 meseca od tretmana.