Uslovi korišćenja

Ova veb stranica je u vlasništvu Hair Clinic Beograd doo (u daljem tekstu: Hair Clinic) koji njome upravlja i zaštićena je međunarodnim zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znakovima. Nijedna osoba nije ovlašćena da menja, kopira, reprodukuje, ponovo objavljuje, postavlja, prenosi ili distribuira bilo koji materijal sa ove veb stranice, uključujući kod i softver, bez pismene saglasnosti Hair Clinic.

Vaša upotreba ove veb lokacije predstavlja slaganje sa uslovima navedenim u daljem tekstu. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, nemojte koristiti ovu veb stranicu. Ako ste maloletna osoba, nije vam dozvoljeno da pristupite ili koristite ovu veb stranicu. Nadalje potvrđujete i slažete se da morate biti punoletni da biste mogli da kupite bilo koji od naših proizvoda ili usluga dostupnih na ovoj veb lokaciji.

Podnošenjem zahteva za slanje proizvoda potvrđujete da ste u potpunosti pročitali, razumeli i pristali da budete zakonski vezani ovim uslovima i odredbama, koji čine ceo ugovor između ove veb stranice i vas.

Ovaj sporazum će se tumačiti u skladu sa zakonima države Srbije, bez primenjivanja bilo kakvih principa ili sukoba zakona. Ako je bilo koja odredba ovog sporazuma nezakonita, nevaljana ili iz bilo kojeg razloga neizvediva, onda će se ta odredba smatrati odvojenom od ovog sporazuma i nece uticati na valjanost i izvodljivost bilo koje od preostalih odredaba.

Ova stranica vas obaveštava o Uslovima korišćenja veb lokacije hairclinicbalkan.com i odlukama koje ste doneli pristajući na korišćenje naših usluga.

Korišćenjem veb lokacije hairclinicbalkan.com i / ili usluga Hair Clinic prihvatate ove Uslove korišćenja. Ako nije drugačije definisano u ovim Uslovima korišćenja, termini koji se koriste u ovim Uslovima korišćenja imaju isto značenje kao u našoj Politici privatnosti.

DEFINICIJE :

U ovom dokumentu: “Kupac”, “vi” ili “vaš” znače i odnose se na vas i / ili bilo koje drugo lice koje je nalog poslalo na veb lokaciji u vaše ime. “Kompanija”, “mi” ili “naši” znače i odnose se na Hair Clinic i našu uslugu tele-trihoskopija ili kupovinu naših proizvoda.

”Tele-trihoskopija” se odnosi pregled kose urađen na daljini, uz primenom savremene tehnologije. Tele-trihoskopija se izvodi preko Whatsapp, Viber ili Zoom aplikacije uz prethodno slanje adekvatne slike vaše kose na naš e-mail i popunjavanje medicinskom anamnestičkog kartona sa potrebnim podacima. 

Tele-trihoskopski pregled je namenjen za brzu dijagnostiku I planiranje terapije za kratki period od 1-2 meseca za pacijenta. Tele-trihoskopski pregled se primenjuje u uslovima nemogućnosti da dođete do našoj klinici na pregled ili ste na bilo koji naćin sprečeni da dođete. Tele-dermoskopski pregled naglašavamo da ne zamenjuje strandardni trihoskopski pregled.

“Standardni trihoskopski pregled kose” ili “standardna trihoskopija je pregled kose urađen od strane naših doktora, u našoj klinici pomoću trihoskopa I softvera za analizu podatke.

“Proizvod” se odnosi na šampone i losione sa DSD de Luxe linije koji su dostupni na naš web shop i će biti dostavljeni kupcu u skladu sa njegovom narudžbinom. 

REZULTATI : 

Plan terapije nakon tele-trihoskopskog pregleda uključuje uglavnom samo kućnu terapiju. Iako, zavisno od tipa gubitka kose, mogu da budu uključeni i tretmani u našoj klinici koje je preporučljivo primeniti u dogledno vreme ili kad se stvore uslovi za primenu tretmana. Plan terapije koji dobijate za 1-2 meseca je samo prva pomoć za vašu kosu i rešava akutni problem sa kosom. Kompletni rezultat u rastu kose možete da dobijete samo primenom plana terapije koji dobijate nakon trihoskopskog pregleda u našoj klinici.

Plan terapije koji dobijate nakon tele-trihoskopije je namenjem za 1-2 meseca i pomoćiće vam  da rešite trenutni problem sa kosom. Tretman za rast kose traje od 9 do 12 meseci, kako bismo postogli optimalne rezultate. Plan za dugoročnu terapiju i kompletni rast kose dobijate samo nakon trihoskopskog pregleda u našoj klinici. Kompletni rezultat dobijate nakon sprovođenja celokupnog plana za stimulaciju rasta kose.

Kupovinom jednog proizvoda, ne rešavate problem gubitka kose. Kupovina proizvoda je trenutno rešavanje problema sa gubitkom kose, ali ne I trajno rešenje. Plan terapije nakon dermoskopije kose I folikula je sveobuhvatan I uključuje I tretmane I proizvode, koji se primenjuju po adekvatnom protokolu.

Efikasnost proizvoda direktno zavisi od pravilnog korisćenja prozvoda. Ukoliko ne poštujete dozu i način korišćenja, nećete dobiti očekivane rezultate.

ALERGIJE

Ukoliko imate alergije, kožne ili respiratore, morate da naglasite u naruđbini ili da nas obavestite tokom pregleda ili pri popunjavanju kontakt forme. U slučaju da nismo obavešteni o mogućoj alergiji, proizvod se ne vraća. Ukoliko ste imali kožne reakcije na losione za rast kose koje ste ranije koristili, morate navesti u kontakt formi.

DRUGI PROIZVODI 

Ne smete da koristite naše proizvode istovremeno sa drugim proizvodima protiv opadanja ili za rast kose. Ne smete da koristite prirodna ulja u kombinaciji sa našim proizvodima. Ne smete da nanosite proizvod na masnu i prljavu kosu. Ne smete da mešate nase proizvode sa drugim prozvodima. Ne smete da koristite proizvode na svoju ruku,već u suglasnosti sa instrukcijama koje dobijate ili pratite instrukcije koji su ispisane na bočici .

“NARUĐBINA” označava nalog za kupivinu uslugu ili proizvoda u standardnoj elektronskoj formi koju kupac ispunjava i predaje na internetu na našoj veb lokaciji. Narudžbina određuje obim posla i druge zahteve Kupca u vezi sa uslugom/proizvodom.

Podnošenjem narudžbine i / ili plaćanja, proizvod kupujete samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Proizvod koji ste narućili je namenjem samo vama i vašoj formi gubitka kose. Ne smete da prozvod sa vaše naruđbine date drugoj osobi na korišćenje. 

“TRETMANE ZA RAST KOSE” su tretmani koji se rade u našoj klinici nakon trihoskopskog pregleda kose. U tretmane spadaju Mezoniti tretman, PRP tretman, KIT mezotretman, Laserski tretman,

Više detalja o našim tretmanima možete pronaći na stranici Tretmane. Vaša je obaveza da pročitate ove Uslove korišćenja  pre nego što pošaljete bilo koju narudžbinu i / ili plaćanje na ovoj veb lokaciji.

USLOVE KUPOVINE na veb lokaciji hairclinicbalkan.com

Sve narudžbine putem veb lokacije hairclinicbalkan.com obavezujuće su za kupca i Hair Clinic istovremeno, i ne mogu biti otkazane ili izmenjene bez prethodnog dogovora obe strane.

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja proizvoda preko veb lokacije EpicCV.rs pratiti sledeće korake:

Izbor proizvoda

Izbor količine

Prijava ili upisivanje ličnih podataka

Pregled svih podataka, kontrola i prihvatanje narudžbine

Zaključenje narudžbine

Plaćanje putem izabranog metoda plaćanja

Praćenje daljeg procesa realizacije narudžbine kroz praćenje instrukcija od strane Hair Clinic

Hair Clinic ima obavezu da po prijemu porudžbine pošalje elektronsku poštu kupcu sa potvrdom narudžbine, koja sadrži naziv, cenu i količinu poručenih proizvoda, ukupan iznos za uplatu i način plaćanja.

Rok za slanje proizvoda počinje da teče tek nakon što izvršite uplatu. Dobičete i kod za praćenje pošiljke. Dostava proizvoda zavisi od kurirske službe.

Hair Clinic ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi i preuzimanju naručenog proizvoda od strane Kupca.

Kupac ima obavezu da Hair Clinic dostavi tačne podatke za račun i isporuku robe (ime i prezime, broj telefona, adresa elektronske pošte, varijacije i količina artikla). Ukoliko kupac navede pogrešne lične podatke ili adresu elektronske pošte u procesu kupovine, Hair Clinic ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručenog proizvoda.

Za sve sporove između Hair Clinic i kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje nadležan je sud u Beogradu.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Hair Clinic ni pod kojim uslovima, uključujući, ali ne ograničavajući se na nepažnju, neće biti odgovoran za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete nastale korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja proizvoda. Potvrđujete i slažete se da Hair Clinic ne snosi odgovornost za klevetničko, uvredljivo ili nezakonito ponašanje bilo kog korisnika. Priznajete da Hair Clinic ne izdaje nikakve tvrdnje niti garancije za efikasnost ili uspešnost svojih proizvoda. Ako niste zadovoljni bilo kojim proizvodom na Hair Clinic, ili bilo kojim od uslova i odredaba na Hair Clinic, vaš jedino i ekskluzivno rešenje je da prekinete korišćenje hairclinicbalkan.com.

Hair Clinic nije odgovoran za bilo kakvu nemogućnost pristupa privremenim ili bilo kakvim drugim uslugama. Hair Clinic nije odgovoran za bilo kakve greške u našem servisu. Korištenjem Hair Clinic  potvrđujete da čak i nakon korištenja naših usluga ili proizvoda, ne očekujete da ste trajno rešili problem sa gubitkom kose. Hair Clinic ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko niste naveli sve zdravstvene podatke. Hair Clinic nije odgovoran za uspeh terapije u rastu kose kupaca i korisnika. Hair Clinic ne garantuje rast kose korišćenjem samo proizvoda sa web shop-a. 

Obavestenje o riziku od računarskih virusa. 

Hair Clinic ni na koji način ne snosi odgovornost za viruse koji mogu napasti kompjutere i ostale elektronske uredaje korisnika naših usluga kao rezultat korišćenja naše usluge. Preduzimamo svaki korak da sprečimo prenošenje virusa, ali prema prirodi naših aktivnosti na Internetu, virusi mogu da se prenose od nas. Hair Clinic nije odgovoran za bilo koji virus koji se nehotice prenosi i neće snositi nikakvu štetu nastalu prenošenjem virusa. Odgovornost je svakog korisnika naše usluge da budu svesni mera predostrožnosti koje trebaju poduzeti u sprečavanju virusa da dođu u kontakt sa njihovim računarima i ostalim elektronskim uredajima.

Hair Clinic ne garantuje da će funkcije sadržane na njegovoj veb lokaciji biti neprekinute ili bez grešaka ili da će kvarovi biti ispravljeni.

Hair Clinic nije odgovoran za bilo kakvu nemogućnost isporuke materijala prilikom korišćenja naših usluga.

Hair Clinic nije odgovoran za bilo kakvu nemogućnost primanja materijala prilikom korišćenja naših usluga. Ovo uključuje prekid prenosa e-pošte, nevažeće ili netačne adrese e-pošte, nemogućnost pregledavanja ili štampanja dovršenih materijala ili greške ili propuste od strane osoblja Hair Clinic.

Hair Clinic ima linkove ka veb lokacijama koje održavaju treće strane. Hair Clinic ne upravlja i ne kontroliše ni u kom pogledu bilo kakve informacije, proizvode ili usluge na stranicama trećih strana. Materijali na ovoj i drugim stranicama pružaju se “onakvi kakvi jesu“ i bez ikakvih izričitih ili podrazumevanih garancija. U najvećoj meri koja je dozvoljena shodno važećem zakonu, Hair Clinic se odriče svih garancija. Hair Clinic ne garantuje i ne daje izjave u vezi sa korišćenjem ili rezultatima upotrebe materijala na ovoj veb lokaciji ili na veb lokacijama trećih strana u smislu njihove tačnosti, preciznosti, blagovremenosti, pouzdanosti ili na neki drugi način. Vi (a ne Hair Clinic) snosite celokupne troškove potrebnog održavanja, popravka ili korekcije.

Hair Clinic se odriče svih podrazumevanih ili izričitih garancija, uključujući, ali ne ograničavajući se na, mogućnost prodaje i podobnosti proizvoda kao i usluga za određenu svrhu. Korisnici hairclinicbalkan.com saglasni su da se Hair Clinic nece smatrati odgovornim prilikom bilo kakvih karijernih, profesionalnih, krivičnih ili građanskih postupaka izazvanih njihovim nepažnjom ili namernim davanjem lažnih ili pogrešnih podataka.

Slažete se da oslobađate odgovornosti Hair Clinic i njegove zaposlene, službenike, direktore, akcionare, agencije, predstavnike, podružnice, partnere, agencije za oglašavanje, promociju i ispunjavanje, bilo koje third party provajdere informacija ili podataka, kao i njene pravne savetnike zbog bilo kakvih gubitaka, štete, prava, zahteva i radnji bilo koje vrste koji proizilaze iz Proizvoda I Usluge ili su povezani sa njim, uključujući, ali ne ograničavajući se na: (a) telefon, elektroniku, hardverske ili softverske kvarove, bilo kakve kvarove ili poteškoće sa mrežom, internetom, e-poštom ili računarom; (b) neuspele, nepotpune, prekrivene ili odložene računarske prenose; (c) bilo koje stanje prouzrokovano događajima koji su van kontrole kompanije i koji mogu da dovedu do kašnjenja ili oštećenja proizvoda; (d) neuspeh u rezultatima smanjivanja opadanja ili rastu kose primjenom proizvoda ; ili (e) pogrešna dijagnoza zbog neadekvatne slike ili nekompletnih podataka koje je klijent trebao da dostavi ; (f) bilo kakve alergije za koje nas niste obavestili

Pored toga, saglasni ste da branite, obeštećujete i oslobodite odogovornosti Hair Clinic i saradnike Hair Clinic-ja u slučaju bilo kog potraživanja, tužbe ili zahteva, uključujući advokatske naknade koje je učinilo treće lice zbog korišćenja naših usluga, vašeg korišćenja ili kršenja ovih uslova, vašeg kršenja bilo kog prava treće strane ili bilo kog drugog čina ili propusta sa vaše strane.

Kompanija se ni u kom slučaju neće smatrati odgovornom za neposredne, indirektne, kaznene, slučajne, posebne ili posledične štete koje su na bilo koji način povezane sa upotrebom ove veb stranice ili bilo kakvim informacijama koje su pružene na ovoj veb lokaciji.

Prihvatate i saglasni ste da možemo jednostrano izmeniti ove pisane Uslove korišćenja i odredbe pisanja proizvoda. Preporučujemo da povremeno pregledate ove Uslove korišćenja jer će se sve takve promene odraziti u ovom odeljku naše veb stranice.

Prekid

Ovaj sporazum je na snazi sve dok ga ne raskine Hair Clinic u bilo koje vreme bez prethodne najave.

Naručivanje

Kada odlučite da pošaljete narudžbinu za Proizvod ili Uslugi na veb stranicu, pristajete da ispunite online obrazac za naručivanje pisanja prilagođenog Proizvoda. Tamo će se tražiti da navedete određene lične podatke potrebne za izvršavanje naloga. Za dalju referencu, molimo pogledajte našu Politiku privatnosti.

Raspoloživost usluga

Iako ćemo nastojati da omogućimo da naša stranica bude dostupna u svako doba, nećemo biti odgovorni ako, iz bilo kog razloga, veb lokacija nije dostupna u bilo kom trenutku. Pristup ovoj stranici može biti obustavljen u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja. Ne odgovaramo za štetu nastalu ugovorom, kršenjem zakona ili na neki drugi način zbog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove veb stranice ili bilo kog materijala koji se na njoj nalazi ili zbog bilo kojih radnji ili odluka donetih kao rezultat korišćenja veb lokacije.

Odricanje od odgovornosti za sadržaj linkovanih veb lokacija

Ova veb stranica nudi linkove do drugih veb lokacija, na taj način omogućavajući vam da je napustite i direktno pređete na povezanu lokaciju. Nismo odgovorni za sadržaj bilo koje povezane stranice ili bilo kog linka na povezanoj veb lokaciji. Nismo odgovorni za bilo koji prenos primljen sa bilo koje veb lokacije. Linkovi se pružaju tako da dovedu posetioce na našu veb lokaciju, a uključivanje linka ne podrazumeva da podržavamo te informacije ili da smo veb lokaciju odobrili.

Politika povratka proizvoda

Narućeni proizvodi se pod nikakvim uslovima NE vraćaju, niti se vraća uplaćeni novac. 

Korišćenje isporučenih proizvoda

Hair Clinic niti bilo koja od naših podružnica i / ili partnera neće biti odgovorni za bilo kakvu neetičku, neprimerenu, nezakonitu ili na drugi način nepravednu upotrebu proizvoda ili usluga primljenog sa naše veb stranice.

Ovo uključuje tužbe, loše ocenjivanje, proterivanje, gubitak / naslova / mesta, neuspeh, suspenziju ili bilo koje druge disciplinske ili pravne radnje. Kupac materijala sa naše veb stranice isključivo je odgovoran za sve disciplinske mere koje proizilaze iz neprimerene, neetičke i / ili nezakonite upotrebe materijala.

Hair Clinic neće biti odgovoran za bilo kakva kašnjenja ili tehničke probleme u isporuci proizvoda usled bilo kakvih neispravnosti kupčevog poštanskog servera ili kupčevog Internet servis provajdera.

Ne garantujemo neke posebne rezultate u smislu prestanka opadanja kose ili rasta nove kose i ne možete tražiti povrat novca u slučaju da niste zadovoljni.

POVRAĆAJ NOVCA

S obzirom da je svaki proizvod koji isporučujemo napisan u skladu sa zahtevima kupca, kao i da je za dostavu proizvoda potrošeno određeno vreme, povraćaj novca neće biti moguć od trenutka kada se izvrši uplata. 

Ni Hair Clinic ni bilo koja njena pridružnica i / ili partneri ne snose odgovornost za bilo kakvu neetičku, neprimerenu, nezakonitu ili na drugi način nepravednu upotrebu proizvoda primljenog sa naše veb lokacije.

Kupac proizvoda sa ove veb stranice isključivo je odgovoran za sve disciplinske mere koje proizilaze iz neprimerene, neetičke i / ili nezakonite upotrebe materijala.

Na veb stranici hairclinicbalkan.com čvrsto verujemo u kvalitetnu saradnju i jasna pravila za kupce. Ako imate bilo kakvih pitanja – molimo vas, ne oklevajte da nam se obratite putem telefona ili e-maila i rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja i pronaći najbolja rešenja za obe strane.

Naknade i uplate

Naknade Kompaniji za pružene usluge prikazane su na veb lokaciji kompanije. Ako klijent zahteva vrstu posla koji se ne može klasifikovati kao redovna vrsta usluga koje se pružaju na veb lokaciji hairclinicbalkan.com ili ako klijent zahteva da se gotov proizvod izmeni na način koji nije u skladu sa početnim uputstvima za narudžbu, Hair Clinic može postaviti posebnu cenu za isporuku takve usluge.

Kupac se poziva da plati porudžbinu unapred, s obzirom da je Hair Clinic siguran da je u mogućnosti da isporuči proizvod. Ako je izvršena uplata unapred, a kompanija nije bila u mogućnosti da isporuči proizvod, biće obezbeđen puni povraćaj uplate izvršene unapred.

Po završetku, proizvod će biti poslat kupcu putem kurirske službe.

Naše garancije

Garantujemo da je Proizvod proizvod bezbedan za korišćenje. Ne garantujemo neke posebne rezultate, poput prestanka opadana kose ili rast nove kose, i ne možete tražiti povraćaj novca u slučaju da niste dobili očekivane rezultate..

Javite se.

+381 66 51 35 054

Info@hairclinicbalkan.com