HAIR CLINIC BALKAN

NAŠ CILJ

NAŠa vizija

Percepcija gubitka kose asocirana je sa psihološkim stresom i smanjenim kvalitetom života. Veliki broj osoba ne prepoznaje gubitak kose dok ne dobije dijagnozu u trihološkim klinikama, što je ponekad i prekasno za optimalne rezultate.

Naš specijalizovani medicinski tim je fokusirao svoje aktivnosti preko svog rada u klinici, preko socijalnih mreža, TV-a i pisanih medija da edukuje pacijtente da prepoznaju prve znake opadanja kose i da razlikuju normalno od patološkog opadanja. Pravovremena dijagnoza promena na kosi, znači mogućnost kompletne regeneracije kose primenom adekvatnih metoda.

Naš primarni cilj je promena stava oko opadanja kose. Nije sramota da gubite kosu i nije sramota da želite da izgledate i osećate se bolje. Kao što poznate osobe počinju otvoreno i iskreno da pričaju i o svom gubitku kose, i kao što mi informišemo da je incidenca opadanje kose velika i svako može da ima opadanje kose, javno mišljenje se polako menja.

Mi primećujemo da se sve više muškaraca i žena javja kod nas na pregled kose, jer shvataju da nisu jedinstveni sa ovim problemom i da treba da potraže pomoć za rešavanje istog.

Vraćanje izgubljene kose, znači vraćanje samopouzdanja i poboljšanje kvaliteta života.

NAŠa misija

Naš cilj nadalje je da pacijente informišemo da postoje rešenja za gubitak kose i za ponovni rast kose i da stalno napreduju, a da mi pratimo svetske trendove. Mi posvećeno prezentujemo našim pacijentima najnovije metode za tretman rasta kose, mehanizam njihovog delovanja i način na koji će im te metode pomoći u rastu kose.

Metode koje primenjujemo su klinički i naučno dokazani u svojoj efikasnosti, sa tačnim numeričkim podacima o rezultatima. Osim kliničkih tretmana, transplantacija kose kao hirurška metoda, je dobila novu dimenziju zbog usavršavanje FUE metode i hirurške tehnike. Detaljnim informisanjem pacijenata o novitetima u transplantaciji kose, promenili smo percepciju pacijenta o transplantaciji kose i potvrdili da nove metode omogućavaju kompletno prirodan izgled transplantirane kose.

Naš cilj nije samo da omogućimo rezultate u rastu kose pacijentima i da restauriramo prvobitno stanje kose. Mi naše pacijente obučavamo da adekvatno neguju svoju kosu i nastave pravilno da tretiraju svoju kosu. Naši saveti im pomažu da nadalje zadrže zdravlje i lepotu kose.

MI RAZUMEMO. MI ZNAMO. MI POMAŽEMO

Preduslov za pružanje adekvatne nege pacijenta je razumevanje patološke dinamike opadanja kose i potencijalnih uzroka opadanja. Jednom kad je dijagnoza sigurna, tretman u skladu sa dijagnozom će staviti problem pod kontrolom. Ultimativno, najbolji način da smanjimo emocionalni stres vezan za gubitak kose, je da efektivno tretiramo opadanje kose.

NAŠ TIM

Dr Elena Arsova je doktor trihologije koja se svojim inovativnim metodama i rezultatima istakla među evropske i svetske trihologe. Pionir je u uvođenju mnogobrojnih tretmana i revolucionarnih ideja u ovoj oblasti, te je uvek tražen predavač i edukator na svetskim kongresima.

U Evropi je prva primenila metodu mezoniti sa ciljem stimulacije rasta kose, a njen najnoviji tretman, sa primenom matičnih ćelija iz zdravih folikula dlake, je izazvao novi talas interesa u naučnoj zajednici i među pacijentima.

Dr Arsova je vlasnica trihološke klinike Hair Clinic Beograd, jedan je od osnivača istraživačkog društva za kosu “Eastern Europe and Asia Hair Research Society, a član  udruženja: “EuropeanHair  Research Society”, “World Trichology Society”, “International Trichoscopy Society”, “Ukrainian Hair Research Society” i “Sesiam”. Dr Elena Arsova je 1998. god upisala stomatološki fakultet u Skoplju sa posebnim interesom za fizionomiju lica i glave, što je navelo da nakon studija nastavi sa specijalizacijom ortodoncije. Posvećena izučavanju zuba, otkriva sličnost građe zuba i dlake, što usmerava njenu pažnju na izučavanje, tada ne tako razvijene oblasti, trihologije. 2005 godine, zapošljava se u “Dr Vais”, jednu od prvih klinika na Balkanu koja je u ponudi imala tretmane za kosu, a paralelno nastavlja svoje usavršavanje iz oblasti trihologije. Tokom višegodišnje edukacije i usavršavanja širom sveta, pohađa: Zhang Guang Institut za kosu u Pekingu; Institut Leonor Greyl u Parizu; obuku za transplataciju kose i obrva u Istanbulu u klasi doktora Dr Apaydin i Dr Ergun; edukaciju se iz oblasti bolesti noktiju i povezanosti promena na noktima i dlaci sa Abratkiewicz i Arkada u Poljskoj; obuku za karboksiterapiju sa Dr Parmigiani u Milanu; obuku u World Trichology Society u New York-u gde postaje i edukator; kao i mnoge kongrese i predavanja. Paralelno sa edukacijom, dr Arsova iz “Dr Vais” prelazi u “101 Hair Care” u Skoplju kao triholog i generalni menadžer. Uz stečeno profesionalno iskustvo iz trihologije kao i menadžmenta, sa ciljem da postane lider u oblasti tretmana za rast kose na Balkanu, 2019. godine osniva “Hair Clinic Beograd”. Na osnovu stečenog znanja, iskustva i kontinurane edukacije, Dr Elena Arsova je implementirala nove metode za rast i oporavak kose, unapredila dijagnostičke metode i postavila nove medicinske protokole. Ne samo da je prva u Evropi primenila mezoniti u tertiranju kose, već je kreirala nove tehnike distribucije i aplikacije mezoniti kao i unikatne kombinacije tretmana mezonitima sa drugim tretmanima i terapijama. Svoje izvanredne rezultate kod pacijenata primenom mezonita je prezentirala na kongresima u organizaciji World Trichology Society i Eastern Europe Hair Research Society u maju 2021 i na World Congress of Trichoscopy u septembru 2021. Usljed velikog interesovanja kolega trihologa, dr Arsova je izradila platformu sa edukativnim programima za primenu mezonita u trihologiji (pdoscalpthreading.com). Mezoterapiju za kosu je unapredila i nadogradila tehnike, a trenutno je drugi doktor u Evropi koji primenjuje mezoterapiju Dutasteridom. Najnoviji tretman koji je uvela početkom 2022god., tretman matičnim ćelijama iz folikula dlake, je izutetan jer Dr Elena primenjuje tehniku Prof.Gentile, koja omogućava najveću koncentraciju matičnih ćelija. Ove godine, Dr Elena, će podeliti svoja iskustva u primeni matičnih ćelija u tretmanima za rast kose na kongresu European Hair Research Society u Španiju i na svetskom kongresu trihologije SAD u organizaciji World Trichology Society.

Mi smo ono što iznova radimo. Prema tome, izuzetnost nije čin već navika.

Dr Milena Stanojević, je doktor triholog, posvećena usavršavanju dijagnostičkih postupaka i tretmana kose.

Edukacija iz trihologije, je bila osnova da se teoretski savladaju karakteristike i obeležlja različitih formi opadanja kose, kao i Istočne metode za njihov tretman.

Sa trening iz oblasti LLLT , dr Milena je proučila ne samo mehanizme delovanja nisko energetske laserske terapije na nivou folikula dlake, nego i parametre laserske energije koji treba da se primene kod opadanja kose da bi postigli rezultate.
Edukacija o primeni karboksiterapije sa inovatorom ove metode Dr Roberto Parmigiani, je pomogla dr Mileni, da usavrši tretmane kose. Znanjem koje je stekla, ona je upgrade-ovala tretmane kose uvodeći karboksitretman u protokolima i time rešila problem sa slabom cirkulacijom krvi kod opadanja kose.
Dr Milena je promovisala i razvila mikronidling mezoterapiju kod tretmana kose, sa novim modernim protokolima. Dr Milena je prva počela da radi ovu vrstu mezoterapije u oblasti kose i posvetila puno vrmemena u edukaciji pacijenata o benefitima ovog tretmana.

Njena edukacija o PRP tretmanima kose sa Regen Lab firmom i dr Ozge Ergun unapredila je i dopunila protokole u tretmanima kose.Osim kod različitih vrsta opadanja kose, saglasno sa najnovijim saznanjima, naša klinika PRP uvodi i kod transplantacije kose.

Najsavremeniju metoda za stimulaciju rasta kose- skalp treding, dr Milena već usavršava sa jednim od najpoznatijih edukatora za mezonite,dr Nejat Can. Uvođenje ove metode, je revolucionarni pristup u lečenju opadanje kose a dr Milena će tu novu metodu približiti pacijentima.

Iskustvo i znanje koje ima dr Stanojević, je omogučilo da pacijenti brzo i lako steknu poverenje, da imaju odličnu saradnju i na kraju rezultate kakve su očekivali. Pristup sa pacijentima joj je profesionalan i korektan, i nakon pregleda uvek odabere tretmane sa najvećom efikasnošću za pacijenta.

Svojim radom , kako kliničkim tako i PR aktivnostima,doprinela je razvoju trihologije. Svojom ljubavlju i posvećenosti pacijentima i svom radu, uspela je da promeni stavove pacijenta o opadanju kose i podigne nivo svesnosti o problemima sa kosom. Edukovala je pacijente o važnosti pregleda kose, o tome da opadanje kose može da se tretira uspešno, da nove metode tretmana omogućuju rezultate koji ranije nisu bili mogući. Njen rad i doprinos u razvoju trihologije u Srbiji su neprocenljivi.

Andrijana Apostolović je medicinska sestra i terapeut sa iskustvom od preko 5 godina u oblasti trihologije.

Treninzi o primeni ultrazvučne terapije, visoke frekvence, terapije kiseonikom, sauniranje itd. su joj dali osnovu da odabere najadekvatnijii tretman za pacijenta saglasno sa njegovim stanjem skalpa.

Ne samo da je usavršila protokole za tretman masnu kosu i perut nego je i na osnovu sopstvenog iskustva sama kreirala nove protokole tretmana protiv peruti, mašćenja, za suvu i lomljivu dlaku.

Med.sestra Andrijana tokom 5 godina radnog iskustva u trihologiji je naučila sastav i primenu različitih kozmetičkih proizvoda za kosu, počevši od proizvoda za negu kose preko proizvoda za ojačavanje dlake pa do proizvoda za sedu kosu. Radom sa organskom i medicinskom kozmetikom stekla je iskustvo da predloži pacijentima ono sto najviše odgovara njihovoj kosi.

Treninzi i edukacije iz oblasti transplantacije kose, su osnova za pravilnu postoperativnu negu pacijenata nakon transplantacije kose. Postoperativne protokole ne samo da je uspešno primenila nego i adaptirala saglasno sa stanjem skalpa pacijenta,što doprinosi idealnoj nezi u zavisnosti od trenutnog stanja skalpa. Kao rezultat njene brige pacijent se brzo rehabilituje,koža zazdravi brzo i rast nove kose krene ranije.

Razumevanja pacijenta na psihološkom i emocionalnom nivou, je med. terapeut Andrijana iskoristila da bi stvorila komfornu i relaksiranu atmosferu pacijentima tokom tretmana i obezbedila da se pacijent oseća sigurno i komotno na klinici. Svoje znanje i iskustvo koristi da posvećeno i strpljivo daje sve detaljne informacije koje pacijent zatraži. Na taj način, je omogućila da pacijent stekne poverenje ne samo u doktore-trihologe nego u ceo tim i dobije adekvatne informacije od telefonskih konsultacija, preko pregleda do tretmana.

Marijana Biševac je strukovni fizioterapeut, sa iskustvom u oblasti trihologije i odličnim veštinama u organizaciji poslovanja i radu sa pacijentima.

 
Njeno znanje iz oblasti fizioterapije je bilo osnova, ne samo da brzo savlada tehnike i procedure primene laserske terapije, ultrazvučne energije i struje sa visokom frekvencom u tretmanima za rast kose, nego i da poboljša protokole u njihovom sprovođenju.
 
 
Brzo je savladala teoretski deo o tretmanima za rast kose, pripremu pacijenata i negu posle tretmana, i uspešno primenjuje to znanje da maksimalno pomogne pacijentima. Njena briga i posvećenost pacijentima doprinosi pravilnom sprovođenju protokola tretmana postavljenom od strane naših doktorki-trihologa. Svojim organizacionim sposobnostima je postavila sistem komunikacije koji pacijentima omogućava da dobiju brze i pravovremene informacije i uslugu. 
 
Njeno dugogodišnje iskustvo u radu sa klijentima i menadžerske kvalitete je primenila da bi optimizovala funkcionalnost celog tima naše klinike i omogućila neprikosnovenu operativnost. Radna atmosfera i komfor pacijenta je kao rezultat toga, na zavidnom nivou.