HAIR CLINIC BALKAN

NAŠ CILJ

NAŠa vizija

Percepcija gubitka kose asocirana je sa psihološkim stresom i smanjenim kvalitetom života. Veliki broj osoba ne prepoznaje gubitak kose dok ne dobije dijagnozu u trihološkim klinikama, što je ponekad i prekasno za optimalne rezultate.

Naš specijalizovani medicinski tim je fokusirao svoje aktivnosti preko svog rada u klinici, preko socijalnih mreža, TV-a i pisanih medija da edukuje pacijtente da prepoznaju prve znake opadanja kose i da razlikuju normalno od patološkog opadanja. Pravovremena dijagnoza promena na kosi, znači mogućnost kompletne regeneracije kose primenom adekvatnih metoda.

Naš primarni cilj je promena stava oko opadanja kose. Nije sramota da gubite kosu i nije sramota da želite da izgledate i osećate se bolje. Kao što poznate osobe počinju otvoreno i iskreno da pričaju i o svom gubitku kose, i kao što mi informišemo da je incidenca opadanje kose velika i svako može da ima opadanje kose, javno mišljenje se polako menja.

Mi primećujemo da se sve više muškaraca i žena javja kod nas na pregled kose, jer shvataju da nisu jedinstveni sa ovim problemom i da treba da potraže pomoć za rešavanje istog.

Vraćanje izgubljene kose, znači vraćanje samopouzdanja i poboljšanje kvaliteta života.

NAŠa misija

Naš cilj nadalje je da pacijente informišemo da postoje rešenja za gubitak kose i za ponovni rast kose i da stalno napreduju, a da mi pratimo svetske trendove. Mi posvećeno prezentujemo našim pacijentima najnovije metode za tretman rasta kose, mehanizam njihovog delovanja i način na koji će im te metode pomoći u rastu kose.

Metode koje primenjujemo su klinički i naučno dokazani u svojoj efikasnosti, sa tačnim numeričkim podacima o rezultatima. Osim kliničkih tretmana, transplantacija kose kao hirurška metoda, je dobila novu dimenziju zbog usavršavanje FUE metode i hirurške tehnike. Detaljnim informisanjem pacijenata o novitetima u transplantaciji kose, promenili smo percepciju pacijenta o transplantaciji kose i potvrdili da nove metode omogućavaju kompletno prirodan izgled transplantirane kose.

Naš cilj nije samo da omogućimo rezultate u rastu kose pacijentima i da restauriramo prvobitno stanje kose. Mi naše pacijente obučavamo da adekvatno neguju svoju kosu i nastave pravilno da tretiraju svoju kosu. Naši saveti im pomažu da nadalje zadrže zdravlje i lepotu kose.

MI RAZUMEMO. MI ZNAMO. MI POMAŽEMO

Preduslov za pružanje adekvatne nege pacijenta je razumevanje patološke dinamike opadanja kose i potencijalnih uzroka opadanja. Jednom kad je dijagnoza sigurna, tretman u skladu sa dijagnozom će staviti problem pod kontrolom. Ultimativno, najbolji način da smanjimo emocionalni stres vezan za gubitak kose, je da efektivno tretiramo opadanje kose.

Mali broj dermatoloških stanja ima toliko emocionalnih problema kao gubitak kose, kako kod muškaraca tako i kod žena.
Dodatno na zabrinutost pacijenta utiču i ranija frustirirajuća iskustva sa doktorima koji imaju naviku da trivijalizuju gubitak kose ili da ga ignorišu kompletno.

Mi razumemo da dolazite kod nas zato što imate problem. Mi razumemo pacijenta na emocionalnom nivou, razumemo uticaj opadanja kose na samopouzdanje i razumemo skrivenu patofiziologiju opadanja kose. Naši doktori-triholozi imaju dugogodišnje iskustvo sa pacijentima s gubitkom kose, u dijagnostici opadanja kose i planiranju terapije za svakog paciejnta individualno.

Kao i kod svakog medicinskog problema, pacijent koji se žali na opadanje kose, zahhteva uzimanje sveobuhvatne medicinske i farmakološke anamneze, fizički pregled kose i skalpa i adekvatne laboratorijske analize da bi se identifikovao razlog opadanja kose. Doktor isto tako ima na raspolaganju dijagnostičke tehnike koje omogućuju klasifikaciju gubitka kose i grupe opadanja kose ili grupe smanjene gustine kao i dokumentaciju o pravoj ili percipiranoj patologiji.

Trihoskopija omogućuje identifikaciju problema skalpa i kose baziranu na trihoskopskoj analizi i obrascima. Strukture koje mogu biti vizuelizovane su stabljika dlake, pore folikula, perifolikul epidermis i kapilarna mreža. Aram Huvis videodermoskop koji primenjujemo u našoj praksi koristi specijalni softver koji omogućava procenu stadijuma alopecije, merenje gustine kose i broja dlaka, merenje debljine dlake i automatsku analizu stepena gubitka kose. Isto tako se meri nivo keratinizacije skalpa, njegova senzitivnost kao i dubinski pregled pora dlake, što daje status kože glave.

Sa sve večim poznavanjem karakteristika matičnih ćelija, otkriveni su mnogi mehanizmi koje vode do regeneracije tkiva. Regeneracija kose je postala jedan od targeta tehnologije sa matičnim čelijama da bi restaurirali kosu kod anrdogenetske alopecije.

Matične ćelije folikula dlake su locirane u protuberanciji folikula i komuniciraju sa mezenhimalnim matičnim ćelijama lociranim u dermalnoj papili. Razmena signala između ćelija promoviše aktivnost određenih signalnih puteva koji su esencijalni za formiranje, rast i funkciju dlake kao Wnt signalni put. Drugi signali, kao oni sa endotelijalnim ćelijama lociranim u dermalnoj papili održavaju rast. Disfunkcija endotelijalnih ćelija koja bi poremetila adekvatno snabdevanje krvi može ograničiti ili stopirati rast kose.

Pokazalo se isto tako da proteini koji pripadaju superfamiliji transformišućeg faktora rasta (TGF), kao BMP isto tako daju signale za održavanje kapacieteta ćelija dermalne papile da indukuju rast kose. A ovi BMP se oslobađaju od nekoliko tipovi ćelija koje grade folikule. Zajedno, dermalni krvni sudovi i ćelije dermalne papile, orkestriraju jedinstvenu mikrosredinu za rast i preživljavanje matičnih ćelija vlaknenog folikula. Sa druge strane, BMP6 i fibroblasni faktor rasta 18 (FGF18) imaju inhibitorni efekat na proliferaciji matičnih ćelija vlaknenog folikula. Dihidrotestosteron ( DHT) isto tako inhibira rast vlaknenog folikula.

Matične ćelije i signalizacija.Potvrdjeno je da “release”faktori matičnih ćelija mogu da promovišu rast kose. Neki od ovih faktora, kao epidermalni growth faktor (EGF), bazićni fibroblast growth faktor, hepatocitni growth faktor (HGF) i HGF activator, VEGF, insulinu-slični growth faktor (IGF), TGF-β, i platelet-derived growth faktor (PDGF), mogu davati signale koji stimulišu rast kose.

Preduslov za pružanje adekvatne nege pacijenta je razumevanje patološke dinamike opadanja kose i potencijalnih uzroka opadanja kose.Jednom kad je dijagnoza sigurna, tretman u skladu sa dijagnozom
će staviti problem pod kontrolom. Ultimativno, najbolji način da smanjimo emocionalni stres vezan za gubitak kose, je da efektivno tretiramo opadanje kose.

Dokazano je da Wnt/β-catenin signali su esencijalni za rast i održavanje ćelija dermalne papile. Kolagen indukovana ćelijska terapija- KIT terapija povećava Wnt signalne puteve u ćelijama dermalne papile i time je jedan od osnovnih faktora za stimulaciju rasta kose.

PDO tretman pojačava anagenu indukciju stimulacijom ćelijske proliferacije i kontrolom ekspresije FGF-7 i FGF-5 koji su involvirani u anagenoj indukciju i blokadi. Ili jednostavno rečeno, skalp treding produžuje fazu rasta dlake, čime omogućava duže preživljavanje dlake. Osim što održava formiranje dlake deluje i na poboljšanje debljine dlake. Istovremeno sprečava prerani prelazak dlake u fazu opadanja.
PRP sadrži faktore rasta kao PDGFs (PDGFaa, PDGFbb, PDG-Fab), TGF-β1, TGF-β2, EGF, VEGF, and FGF, koji promovišu proliferaciju čelija dermalne papile što posledično znači rast kose.

Laserska terapija promoviše rast kose stimulacijom cirkulacije što poboljšava proliferaciju endotelijalnih matičnih čelija, zbog aktivacije vaskularnog endotelijalnog faktora rasta(VEGF). Dodatno laserska energija stimuliše metabolizam i kod telogene faze, što rezultira prelazom dlake u fazu rasta.

Određeni prirodni sastojci dokazano deluju na sprečavanje opadanja i podsticaj rasta kose. Sastojci u DSD de Luxe proizvodima kao ekstrakt patuljaste palme, alfatradiol, zeleni čaj imaju kapacitet da inhibiraju 5 alfa reduktazu i blokiraju produkciju DHT. Matične čelije iz jabuke, capixyl i dr. prirodne komponente podstiču rast kose.

Hemijski sastojci kao Minoxidl promovišu rast kose poboljšanjem cirkulacije krvi i PGE2 produkcije. Ditasterid i Finasterid inhibiraju 5-alfa reduktazu, i blokiraju konverziju testosterona u dihidrotestosteron.

Zakažite online preglede i konsultacije

Online pregledi

Da biste zakazali online pregled dovoljno je samo da popunite kontakt formu nakon čega će vas kontaktirati neko od naših kolega i provesti kroz dalju proceduru.

NAŠ TIM

Dr Elena Arsova je doktor triholog i CEO Hair Clinic Balkan sa radnim iskustvom od 12 godina u oblasti trihologije i menadžmenta.

Dr Elena Arsova je osnovala Hair Clinic Balkan, sa ciljem da postane lider u oblasti tretmana kose i estetske hirurgije za kosu na Balkanu.

Na osnovu svog znanja, iskustva i kontinurane edukacije, dr Elena je implementirala nove metode za tretman kose, unapredila dijagnostičke metode i postavila nove medicinske protokole. Članstvo u European Hair Research Society, je od neprocenljive vrednosti za kontinuiranu edukaciju i otvaranje horizonta novih mogućnosti za tretmane kose od kojih bi naši pacijenti imali benefite. Direktni pristup u istraživačkim studijama o kosi i tretmanima kose, kao i razmena iskustva sa doktorima istraživačima iz ovog društva, omogućuje odabir i primenu metoda u Hair Clinic,koje su najsavremenije i dokazano efikasne a protokoli su uvek „up to date“u oblasti kose.

Saradnja sa Ukrainian Hair Research Society, Institute of Trichologists u Londonu i World Trichology Society u New Yorku , je vrlo značajna, zbog praćenja trendova u tom regionu, jer se često evropski i američki pristup u tretmanima razlikuje u prioritetima.
Dugogodišnji rad i edukacija sa plastičnim hirurgom dr Ozge Ergun u Istanbulu, je značilo direknto upoznavanje sa kompletnim postupkom transplantacije kose, brade i obrva i praćenje trendova u oblasti mikrohirugije kose.

Osim teoretskog znanja preko ovih saradnji, praktični rad sa pacijentima u periodu od 12 godina je bio izuzetno bitan, ne samo zbog iskustva u impelmentaciji raznih dijagnostičkih i terapeutskih metoda, nego i zbog razumevanja pacijenta na psihološkom i emocionalnom nivou i razumevanju potrebe i želje pacijenta.

Osim kao doktor-triholog, kontinuran posao u menadžmentu je nezamenjivo iskustvo i znanje da se postave odlični principi za nesmetano funkcionisanje tima i firme i odaberu izvrsni medicinski profesionalci.Od 2006. do 2011. dr Arsova je bila medicinski menadžer Dr VAIS u Skoplju . Od 2012.je  do 2019god. je bila medicinski menadžer 101 Hair Care u Skoplju.

HAIR CLINIC Balkan, je sublimacija znanja i iskustva iz trihologije i menadžmenta sa ciljem da pacijentima obezbedi najbolje dijagnostičke, nehirurške i hirurške metode za kosu koje su trenutno na raspolaganju u svetu, izvrstan medicnski tim i etabliran sistem za pružanje tih usluga.

Mi smo ono što stalno iznova radimo. Prema tome, izuzetnost nije čin već navika.

Dr Milena Stanojević, je doktor triholog, posvećena usavršavanju dijagnostičkih postupaka i tretmana kose.

Edukacija iz trihologije, je bila osnova da se teoretski savladaju karakteristike i obeležlja različitih formi opadanja kose, kao i Istočne metode za njihov tretman.

Sa trening iz oblasti LLLT , dr Milena je proučila ne samo mehanizme delovanja nisko energetske laserske terapije na nivou folikula dlake, nego i parametre laserske energije koji treba da se primene kod opadanja kose da bi postigli rezultate.
Edukacija o primeni karboksiterapije sa inovatorom ove metode Dr Roberto Parmigiani, je pomogla dr Mileni, da usavrši tretmane kose. Znanjem koje je stekla, ona je upgrade-ovala tretmane kose uvodeći karboksitretman u protokolima i time rešila problem sa slabom cirkulacijom krvi kod opadanja kose.
Dr Milena je promovisala i razvila mikronidling mezoterapiju kod tretmana kose, sa novim modernim protokolima. Dr Milena je prva počela da radi ovu vrstu mezoterapije u oblasti kose i posvetila puno vrmemena u edukaciji pacijenata o benefitima ovog tretmana.

Njena edukacija o PRP tretmanima kose sa Regen Lab firmom i dr Ozge Ergun unapredila je i dopunila protokole u tretmanima kose.Osim kod različitih vrsta opadanja kose, saglasno sa najnovijim saznanjima, naša klinika PRP uvodi i kod transplantacije kose.

Najsavremeniju metoda za stimulaciju rasta kose- skalp treding, dr Milena već usavršava sa jednim od najpoznatijih edukatora za mezonite,dr Nejat Can. Uvođenje ove metode, je revolucionarni pristup u lečenju opadanje kose a dr Milena će tu novu metodu približiti pacijentima.

Iskustvo i znanje koje ima dr Stanojević, je omogučilo da pacijenti brzo i lako steknu poverenje, da imaju odličnu saradnju i na kraju rezultate kakve su očekivali. Pristup sa pacijentima joj je profesionalan i korektan, i nakon pregleda uvek odabere tretmane sa najvećom efikasnošću za pacijenta.

Svojim radom , kako kliničkim tako i PR aktivnostima,doprinela je razvoju trihologije. Svojom ljubavlju i posvećenosti pacijentima i svom radu, uspela je da promeni stavove pacijenta o opadanju kose i podigne nivo svesnosti o problemima sa kosom. Edukovala je pacijente o važnosti pregleda kose, o tome da opadanje kose može da se tretira uspešno, da nove metode tretmana omogućuju rezultate koji ranije nisu bili mogući. Njen rad i doprinos u razvoju trihologije u Srbiji su neprocenljivi.

Andrijana Apostolović je medicinska sestra i terapeut sa iskustvom od preko 5 godina u oblasti trihologije.

Treninzi o primeni ultrazvučne terapije, visoke frekvence, terapije kiseonikom, sauniranje itd. su joj dali osnovu da odabere najadekvatnijii tretman za pacijenta saglasno sa njegovim stanjem skalpa.

Ne samo da je usavršila protokole za tretman masnu kosu i perut nego je i na osnovu sopstvenog iskustva sama kreirala nove protokole tretmana protiv peruti, mašćenja, za suvu i lomljivu dlaku.

Med.sestra Andrijana tokom 5 godina radnog iskustva u trihologiji je naučila sastav i primenu različitih kozmetičkih proizvoda za kosu, počevši od proizvoda za negu kose preko proizvoda za ojačavanje dlake pa do proizvoda za sedu kosu. Radom sa organskom i medicinskom kozmetikom stekla je iskustvo da predloži pacijentima ono sto najviše odgovara njihovoj kosi.

Treninzi i edukacije iz oblasti transplantacije kose, su osnova za pravilnu postoperativnu negu pacijenata nakon transplantacije kose. Postoperativne protokole ne samo da je uspešno primenila nego i adaptirala saglasno sa stanjem skalpa pacijenta,što doprinosi idealnoj nezi u zavisnosti od trenutnog stanja skalpa. Kao rezultat njene brige pacijent se brzo rehabilituje,koža zazdravi brzo i rast nove kose krene ranije.

Razumevanja pacijenta na psihološkom i emocionalnom nivou, je med. terapeut Andrijana iskoristila da bi stvorila komfornu i relaksiranu atmosferu pacijentima tokom tretmana i obezbedila da se pacijent oseća sigurno i komotno na klinici. Svoje znanje i iskustvo koristi da posvećeno i strpljivo daje sve detaljne informacije koje pacijent zatraži. Na taj način, je omogućila da pacijent stekne poverenje ne samo u doktore-trihologe nego u ceo tim i dobije adekvatne informacije od telefonskih konsultacija, preko pregleda do tretmana.

Scroll to Top