mikro-fue-transplantacija-kose-hair-clinic-beograd

ŠTA JE MIKRO FUE TRANSPLANTACIJA KOSE

ŠTA JE MIKRO FUE TRANSPLANTACIJA KOSE ?

Mikro FUE transplantacija (Micro Follicular Unit Extraction) je savremena visoko sofisticirana hirurška tehnika transplantacija kose.

Klasična FUE je tip transplantacije kose koji involvira ekstrakciju individualnih vlaknenih folikula iz donorske regije (potiljačni deo glave i deo izmedju ušiju) i njihovo implantiranje u zonama proređenja kose.

Ali sve boljim razumevanjem estetike kose, i pre svega tehnološkim razvojem mikrovaskulrnih hirurških instrumenata, došlo se do revolucionarnog pristupa u tehnici transplantacije kose.

Mikro FUE metod koristi tanke igle (sa dijametarom od 0.6-0.8mm) povezane sa specijalnim nastavkom sa mikromotorom za ekstrakciju graftova. Zdrave folikularne jedinice se vade sa potiljačnog i temporalnog dela. Targetirane jedinice, primenom tanke igle sa specijalizovanim mikromotorom se nežno vade jedna po jedna bez oštećenja okolnog tkiva. To znači da je ekstrakcija graftova automatizovana i izvodi se jako finim instrumentima.

KOJE SU PREDNOSTI MIKRO FUE TEHNIKE ?

Zahvaljujući tome da su graftovi tanki i sa manjim volumenom, postiže se željeni prirodni izgled sa optimalnom gustinom kose.

Galerija

Osim tehnike ekstrakcija graftova i odabira tipa graftova, za krajnji rezultat bitan je i način implantacije graftova. Da bi postavili graftove, hirurzi koriste tanke instrumente da bi formirali jako male incizije. Iskusan hirurg za restauraciju kose, planira raspored tih incizija da bi obezbedio i pravilnu dustribuciju i inklinaciju dlake.

Nakon toga sa isto tako finim pincetama graftovi se inseriraju u te tanke incizije. Kod mikro FUE metode zazdravljivanje je mnogo brže (graftovi oko 7 dana, donorska regija 2 dana), a krajnji rezultat je visoko estetski i prirodan.

Scroll to Top