PRP TRETMAN U LEČENJU ALOPECIJE AREATE

PRP TRETMAN U LEČENJU ALOPECIJE AREATE

Alopecija areata ( AA) je neožiljačna, pečatasta forma gubitka kose. Kod alopecije areate, autoimuni sistem našeg tela napada sopstvene ćelije u korenu dlake i prekida rast dlake. Interesantno je da i pored takve silne reakcije, folikuli preživljavaju. Ali i pored toga što su živi, oni ne uspevaju da formiraju dlaku.
Plazma bogata trombocitima (PRP) daje snagu takvim folikulima da ponovo počnu da proizvode dlaku. Dlake koje rastu su čvrste, pigmentovane i dobrog kvaliteta.

Najčešće primjenivana terapija do sada bila je injektiranje kortikosteroida u alopetična polja, koja je često davala nus efekte u vidu atrofije kože i oštećenja folikula.
Studije su pokazale da sa PRP tretmanom dobijamo rast kose, ali bez ikakvih nus pojava.

Pacijentkinja je došla kod nas sa alopetičinim poljem koje je tretirala raznim proizvodima i tretmanima izmedju kojih i PRP, ali nije dobila rezultate. Kod naše pacijenktinje smo odlučili da primenimo DSD tretman za alopeciju areatu i lasersku biostumulacija za kontrolu autoimune reakcije.Nakon toga smo uradili PRP tretman sa RegenLab epruvetama. Sa PRP i DSD tretmanom smo konačno uspeli da podstaknemo rast kose.