pre_posle_hair_clinic_beograd

KOMBINACIJA TRETMANA DAJE NAJBOLJE REZULTATE U RASTU KOSE

KOMBINACIJA TRETMANA DAJE NAJBOLJE REZULTATE U RASTU KOSE

Sve forme alopecija imaju kompleksnu etiologiju, jer najčešće utiče više faktora na razvoj gubitka kose. Svaki faktor deluje na specifičan način na folikul dlake, ali krajnji rezultat je smanjivanje negove funkcije.

Geni određuju osteljivost folikula na opadanje kose, dihidrotestosteron (DHT) izaziva minijaturizaciju folikula, štitni hormoni menjaju cilkus dlake, anemija smanjuje ishranu korena, stres prekida ciklus rasta, polni hormoni deluju stimulativno ili supresivno na dlaku itd.

Često različiti uzroci deluju istovremeno, ili jedan nakon drugog, pa uzrokuju kompleksno opadanje kose. Na primer, osoba sa naslednim gubitkom kose koja ima istanjivanje kose, može da dobije difuzni gubitak kose zbog pojave tiroidnog disbalansa. Ili žena u postporođajnom periodu ima intenzivni gubitak kose zbog polnih hormona, ali ako se javi i dodatno anemija, gubitak kose se nastavlja.

Zbog toga i tretman opadanja kose gotovo nikad nije jednostavan.
Savremeni pristup je da se svakom uzročniku opadanja suprotstavimo adekvatnom terapijom. Zato što najčešće postoji više etioloških faktora opadanja kose, i naše lečenje znači kombinaciju više tretmana.

Tretman mezonitima budi folikule i podstiče njihovu aktvnost. PRP stvara povoljnu sredinu za rast dlake i stimuliše funkciju korena. KIT mezoterapija, aktivira signalne puteve i vraća dlaku u normalni ciklus rasta. Laserski tretman daje energiju ćelijama korena dlake, da bi bolje radile. DSD tretman hrani dlaku adekvtanim nutritijentima i blokira delovanje štetnih faktora.

Naši doktori-triholozi kombinuju različite tretmane zavisno od tipa opadanja i tako omogućuju najbolji mogući tretman za rast kose kod svakog pacijenta. Da li ćemo tretman mezonitima kombinovati sa PRP, laserskim ili KIT mezotretmanom, određujemo nakon dermoskopskog pregleda folikula dlake.

Galerija

Na osnovu tipa gubitka kose, stepena gubitka, stanja folikula, stanja pora dlake, određujemo koja kombinacija tretmana je optimalna za svakog pacijenta pojedinačno.

Scroll to Top