geni-i-opadanje-kose-hair-clinic-beograd

GENI I OPADANJE KOSE KOD ANDROGENETSKE ALOPECIJE

GENI I OPADANJE KOSE KOD ANDROGENETSKE ALOPECIJE

Geni i opadanje kose kod androgenetske alopecije (AGA ) kao i rasna varijacija u prevalenci ćelavljenja su dobro poznati. Genetski faktori modifikuju intenzitet reakcije folikula dlake na cirkulirajuće androgene. Oni sa jakom predispozicijom oćelave u tinejdžerskim godina, dok oni sa slabom predispozicijom mogu da očelave tek u 60-tim godinama.

VIŠE GENA UTIČE NA OPADANJE KOSE KOD ANDROGENETSKE ALOPECIJE

Savremeni koncept je da je naslednost kod AGA poligenetska, znači zavisi od više gena. Ranije tvrdnje su bile da je nasleđivanje autosomno dominantno i da se nasleđuje isključivo po liniji oca, ali to nije objašnjavalo sve slučajeve.

DA LI SE ĆELAVOST NALEĐUJE PO MAJČINOJ LINIJI ?

Nakon toga je opisana povezanost muške nasledne ćelavosti sa polimorfizmom gena za androgeni receptor na X hromozomu, znači naslednost vezano za majčinu liniju. Dodatno, par kratkih triplet halotipova je nađeno sa visokom frekvencom kod ćelavih muškaraca.

Ove RFLP su verovatno povezane sa funkcionalnom varijantom androgenetskog receptor gena. Ovi podaci ukazuju da drugi autosomalni geni doprinose ovom fenotipu. Nekoliko studija je ispitalo postojanje drugih gena i hromozomskih regija koje bi mogle dorineti gubitku kose.

TRETMANI

Kao zaključak, nasleđivanje kod AGA je poligenetsko, i više gena utiče na opadanje kose, kako po liniji oca tako i po liniji majke.