DHT NIJE JEDINI RAZLOG OPADANJA KOSE

DHT NIJE JEDINI RAZLOG OPADANJA KOSE

Signifikantan je psiho-socijalni impakt asociran sa gubljenjem kose. Isto tako je visoko povećana potražnja za efektivnim tretmanima od strane pacijenta,ne samo da bi sprečili dalji gubitak kose nego i da bi dobili novu kosu dobre gustine i kvaliteta.

Cohrane analize izveštavaju da je efikasnost finasterida i minoxidila kod AGA izmedju 40% i 60 %. Ovo implicira da mnogo pacijenata gubi kosu nezavisno od terapije koja uključuje ova dva inače dokazano efikasna proizvoda. Studije pokazuju da je efikasnost minoxidila i finasterida vezana najviše za stopiranja daljeg gubitka kose i novi rast kose. Ali informacije o efikasnosti rasta nove kose ovim tretmanom nisu dokumentovane,zato veliki procent pacijenata sa AGA ostaje nezadovoljan rezultatima u rastu kose.

Jedan od razloga je da postoje brojni faktori povezani sa patogenezom AGA koji involviraju ne samo DHT, nego i inflamatorne procese, gene , signalne puteve ( stimulatorne puteve kako Wnt/B catenin, stat 3 i Shh i inhibitorne puteve kao Dkk-1, Dickkopf-related protein 1 and BMP 4), faktore rasta, aktivaciju matičnih ćelija u protuberanciji i poboljšanje vaskularizacije.