PRP TRETMAN JE ELIKSIR ZA RAST KOSE

PRP TRETMAN JE ELIKSIR ZA RAST KOSE

PRP tretman (plazma bogata tromobicitima) sa svojim autolognim bazenom od milion faktora rasta deluje kao “ eliksir” za rast kose preko rejuvenacije i regeneracije folikula dlake.

PPR je jednostavna procedura, laka za izvođenje i vredna komplementarna metoda za tretman androgenetske alopecije i drugih formi alopecije. PRP stvara idealnu sredinu za formiranje nove dlake, za njeno ojačavanje i opstojavanje.

PRP sadrži brojne faktore rasta koji deluju na razlićite ciljne čelije i daju im razlićite signale. PRP sadrži više od 20 tipa faktora rasta, kao faktor rasta tromobictnog porekla (PDGF) , vaskularni endotelijalni faktor rasta (VEGF) i transformišući faktor rasta (TGF-β1).

Ovi faktori regulišu migraciju ćelija, ćelijsku deobu , remodeliranje čelijskog matriksa i formiranje novih krvnih sudova, kreirajući povoljnu sredinu za rast folikula i dlake. Svaki faktor rasta deluje na specifičan način na aktivaciju folikula dlake.

PRP ustvari deluje na folikul dlake na različitim nivoima preko svojih faktora rasta. Sa jedne strane deluje na stimulaciju vlaknenog folikula, formiranje nove kapilarne mreže oko folikula, formiranje nove dlake i njeno ojačavanje.Sa druge strane deluje na produžavanje faze rasta dlake i sprečava opadanje kose kao i proces minijaturizacije folikula. Zbog brojnih faktora rasta obezbeđuje kompletnu regeneraciju i rejuvenaciju dlake i zato je PRP pravi eliksir rasta kose.

Alves i Grimalt su pokazali signifikantnu razliku 6 meseci nakon prvog PRP tretmana, povečanjem broja dlaka u fazu rast od 67.6 ± 13.1, i povečanjem gustine kose od 179.9 ± 62, i gustine terminalnih dlaka (165.8 ± 56.8) u poredjenju sa kontrolnom grupom..

Više od 1 milion/µL koncentracije (4-7 puta veća od srednjeg nivoa) je terapeutski efektivna koncentracija. Sa našim RegenLab sistemima dobijamo koncentraciju od 1.1 miliona/μl zbog čega je efiakasnost maksimalna.

Studije pokazuju da je PPR bezbedna i alternativna metoda tretmana za alopeciju areatu kao i kod cikatricijelne alopecije, rekurentne alopecija i trakcione alopecija.