BROJ GRAFTOVA PRI PLANIRANJU TRANSPLANTACIJE

BROJ GRAFTOVA PRI PLANIRANJU TRANSPLANTACIJE ?

Broj graftova pri planiranju transplantacije se odnose na broj vlaknenih folikula. A što se tiče broja dlaka bitno je da se napomene da je njihov broj duplo veći od broja folikula. Zato, kad pričamo o transplantaciji pričamo o graftovima.

Galerija

Šta je graft ?

Svaki graft je folikularna jedinica koja sadrži 2-3 dlake, što znači da je transplantacija od 3000 folikula ustvari transplantiranje od 8000-10000dlaka.

Koliki je broj graftova koji može da se transplantira u jednoj seansi ?

Broj graftova koji se transplantira u našoj klinici je uvek između 3000 i 4000 graftova, što je maksimalni broj graftova koji može da se transplantira u jednoj seansi i koji omogućava optimalne rezultate za pacijente.

Scroll to Top