Tretman mezonitima je najtraženiji tretman za rast kose u Hair Clinic Beograd

Tretman mezonitima je najtraženiji tretman za rast kose u Hair Clinic Beograd zato što daje izuzetne rezultate u rastu kose, radi se jedanput godišnje, a izvodi se samo za jedan sat.

Rezultate koje dobijamo mezonitima su nadmašili sve ostale tretmane pa je tretman postao zlatni standard u stimulaciji rasta kose. Gustina kose može da se poboljša za 50%-80% kod naprednijih stadijuma, a kod početnih stadijuma moguće je kompletno vratiti izgubljenu kosu. Mehanizam delovanja mezonita se bazira na aktivaciji signalnih puteva preko kojih ćelije u korenu dlake komuniciraju. Kao rezultat, koren ponovo počinje da radi i da proizvodi novu dlaku.