Šta su dht blokatori i kako pomažu rast kose?

Jedan od ključnih aspekata u uspešnom tretmanu naslednog gubitka kose je blokada hormona dihidrotestosterona (DHT). Dihidrotestosteron (DHT) je hormon koji aktivira poruku za nasledni gubitak kose pa bi blokada DHT-a značila i regulisanje naslednog gubitka kose. DHT blokatori su supstance koje sprećavaju stvaranje dihidrotestosterona i time preveniraju razvoj naslednog opadanja kose.