MALO produbljivanje zalaska je NORMALNO nakon 30. godine

Značajno je praviti razliku između normalnog i patološkog opadanja, kao i razliku između normalne i patološke promene gustine. Određene promene na kosi nastaju sa godinama i smatraju se normalnim. Blago produbljavanje zalistaka kod muškaraca posle 30-te godine je normalna pojava i ne zahteva tretman. Produbljavanje veće od 2cm i proređivanje prednjeg dela kose je patološko i potrebno je zatražiti pomoć stručnog lica.