IZUZETNI RAST NAKON TORNADO MEZONITA KOD IZUZETNE PACIJENTKINJE

Za uspešan rezultat u rastu kose potrebni su efikasni tretmani, ali još više dobar plan terapije koji iskusan doktor odredi.

Adekvatan protokol tretmana omogućava brzo stopiranje gubitka kose, i brzu stimulacija rasta kose.

Za samo par meseci kosa može kompletno da se regeneriše.