sexy, girl, women

VIDEODERMOSKOPIJA KOSE I SKALPA – Dr Elena Arsova za Jutro sa Sanjom

Videodermoskopija kose i skalpa je savremena, neinvazivna i brza dijagnostička tehnika za pregled uobičajenih problema kose i skalpa. Zato je odlično prihvaćena od strane pacijenata.

Trihoskopija je ustvari videodermoskopski pregled kose i skalpa sa uvećanjem od x60 do x1000. Trihoskopija omogućuje identifikaciju problema skalpa i kose baziranu na analizi trihoskopske strukture i obrazaca. Strukture koje mogu biti vizuelizovane su stabljika dlake, pore folikula, perifolikularni epidermis i kapilarna mreža.