PRP EDUKACIJA KOD TRANSPLANTACIJE KOSE – Dr Elena Arsova i dr Ozge Ergun

Dr Elena Arsova na edukaciji o primeni PRP tretmana kod pacijenata nakon transplantacije kose, u prestižnoj klinici dr Ozge Ergun u Istanbul.

PPR je tretman plazmom bogatom trombocitnim  faktorima rasta koja, stvara idealnu sredinu za formiranje nove dlake, za njeno ojačavanje i opstanak.  Studije pokazuju da PRP daje brojne benefite nakon transplantacije kose FUE metodom.

Istraživanja pokazuju da kad se primeni PRP tokom operacije i 1 i 2 meseca kasnije, smanjuje  se postoperatvino opadanje graftova i oni nastavljaju da rastu pa su rezultati transplantacije  brže  vidljivi.