NOVITETI KOD TRANSPLANTACIJE KOSE – Dr Elena Arsova i Dr Ozge Ergun

Dr Elena Arsova na kontinuiranoj edukaciji o novitetima u transplantaciji kose sa plastičnim hirurgom dr Ozge Ergun u Istanbulu. Noviteti kod transplantacije kose su safirna mikro FUE i PRP metoda.

Safirna FUE je inovacija u FUE tehnici transplantacije kose. Osim što sad mozemo još tanjim iglama, manjim od 1mm da vadimo graftove, isto tako možemo da ih implantiramo sa safirnim nastavcima.

PRP je druga inovacija u transplantaciji. Primenjena u transplantaciji kose, PRP metoda omogućava veće preživljavanje graftova, čak do 98% – 99%. 

PPR je tretman plazmom bogatom trombocitnim  faktorima rasta koja, stvara idealnu sredinu za formiranje nove dlake, za njeno ojačavanje i opstanak.