MSC tretman matičnim ćelijama za rast kose – Dr Elena Arsova za emisiju Praktična Žena

Prateći svetske trendove, naš najnoviji futuristički tretman je naravno iz oblasti regenerativne medicine i obuhvaća primenu matičnih ćelija iz zdravih folikule dlaka ciljem stimulacije rasta nove kose.

Tretman se sastoji u vađenju zdravih folikula dlake koji su prisutni u potiljačni deo glave, pomoću sitnih instrumenata. Nakon vađenja, folikuli se obrađuju specijalnom tehnikom koja omogućava odvajanje matičnih ćelija. U sledečem koraku, matične ćelije se pripremaju i centrifugiraju da vi se dobio rastvor od njih. Rastvor zdravih matičnih ćelija se tehnikom mezoterapije injektira u zonama proređivanja kose.

Zdrave matične ćelije stimulišu oštećene i nefunkcionalne ćelije oslabljenog korena što vodi do formiranja nove dlake. Kod naslednog gubitka kose, matične čelije u zonama opadanja su živi ali neaktivni, što znači da im je potrebna pozitivna signalizacija da bi radili dobro. Tretman matičnim ćelijama omogučuje najprirodniju stimulaciju slabih folikula.

Tretman matičnim ćelijama primenjujemo par meseca nakon našeg tretmana mezonitima da bi pacijentima omogučili kompletni povratak izgubljene kose.