MICRO FUE TRANSPLANTACIJA KOSE – dr Elena Arsova i dr Ozge Ergun

Dr Elena Arsova, je imala edukaciju i trening za micro FUE transplantaciju kose, sa svetski poznatim hirurgom za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, dr Ozge Ergun u Istanbulu.

Plastična hirurgija za restauraciju kose, transplantacija kose se razvila u visoko-sofisticiranu subspecijalnost koja obezbeđuje signifikantno rešenje i olakšanje za pacijente sa gubitkom kose.
Rezultati savremene transplantacije kose su prirodni, trajni i zadovoljavaju visoke estetske zahteve pacijenta.

Micro Follicular Unit Extraction ( FUE ) je savremena visoko sofisticirana hirurška tehnika restauracije kose.
Micro FUE metod koristi tanke igle ( sa dijametarom od 0.6-0.8mm) povezane sa specijalnim nastavkom sa mikromotorom za ekstrakciju graftova. Zdrave folikularne jedinice se vade sa potiljačnog i temporalnog dela. Targetirane jedinice, primenom tanke igle sa specijalizovanim mikromotorom se nežno vade jedna po jedna bez oštećenja okolnog tkiva. To znači da je ekstrakcija graftova automatizovana i izvodi se jako finim instrumentima.