KORONA TELOGENI EFLUVIUM NAKON PRELEŽANE INFEKCIJE dr Elena Arsova za makedonsku Sitel televiziju

U zadnjih mesec dana u našoj praksi srećemo sve više slučajeva telogenog efluviuma nakon preležane koronavirus infekcije. Nezavisno od težine simptoma koji su pacijenti imali, Covid-19 je imao jak uticaj na organizam i imunološki sistem. Teške infekcije kao Covid-19 uzrokuju fiziološki stres našeg tela što rezultira poremećajem ciklusa rasta kose i pojavom telogenog efluviuma. Osim fiziološkog stresa,naši pacijenti trpe I veliki emotivni stres, zbog straha od nepoznate infekcije I ograničene mogućnosti tretmana. To je dodatni razlog koji utiče na opadanje kose.