TRANSPLANTACIJA KOSE FUE METODOM

FUE METODA

trajno rešenje za izgubljenu kosu

Transplantacija kose FUE metodom je trajno rešenje za izgubljenu kosu.

Transplantacija kose je mikrohiruška procedura koju izvodi specijalizovani tim u hirurškoj sali. Koncept 'mikrohirurške operacije' implicira da će se procedura transplantacije kose izvesti minimalnom hirurškom intervencijom, za razliku od tradicionalne hirurgije.

Transplantacija kose FUE metodom, je efektivno i trajno rešenje za osobe sa muškim naslednim tipom gubitka kose ili androgenetskom alopecijom.

FUE tehnika

FUE tehnika se smatra zlatnim standardom u transplantaciji kose.

A safirna FUE transplantacija je najnovija tehnika transplantacija kose, koja koristi nastavke izgrađene od skupocenog materijala, safira da bi kreirali zaseke za postavljanje dlaka.

REZULTATI

Danas, sa safirnom FUE tehnikom, moguć je prirodni izgled kose. Druga bitna prednost u primeni FUE tehnike, je da ne ostavlja ožiljke, a period zazdravljivanja je kraći.

Uspeh operacije transplantacije kose sa FUE metodom je isto tako veliki, do 98%, kao rezultat napretka u razvoju medicinske aparature koje se koristi tokom ove tehnike.

FAZE FUE TRANSPLANTACIJE KOSE

1. Pregled. Dermoskopski se pregleda kosa i isplanira operacija saglasno želji pacijenta i mogučnostima operacije.

2. Priprema. Kosa se skrati i daje se lokalna anestezija injektiranjem anestetika.

3. Ekstrakcija graftova. Mikrohirurški skalpeli su povezani sa mikromotorom za ekstrakciju pojedinačnih graftova

4. Transplantacija graftova . Mikroskalpelima se prave zaseci u zoni transplantacije i pojedinačni graftovi se implantiraju u svaki zasek.

5. Postoperativni proces i rast kose. Donorska regija zazdravi za 3 do 7 dana, a transplantirana zona za 10 dana.

Ključne tačke za uspeh transplantacije kose FUE metodom

ISKUSTVO

Naš tim ima iskustvo od 15 godina u procesu transplantacije kose.

PROFESIJA

Naši hirurzi su, specijalisti plastične i rekonstruktivne hirurguje, ISHRS akreditovani, a doktori iskusni triholozi.

UMETNOST

Za uspešnu transplantaciju i prirodni izgled transplantirane kose, neophodno je, iskustvo, ekspertiza i veština hirurga.

BROJ GRAFTOVA

Na našoj klinici se uvek izvodi operacije sa 3000 do 4000 graftova kako bismo dobili optimalnu gustinu.

DODATNE METODE

Naši iskusni doktori-triholozi uveli su primenu PRP i LLLT laserskog tretmana da bi poboljšali preživljavanje graftova i ubrzali zazdravljivanje kože.

Transplantacija kose FUE metodom i PRP tretman

Transplantacija kose FUE metodom i PRP tretman

PPR je tretman plazmom bogatom trombocitnim  faktorima rasta koja, stvara idealnu sredinu za formiranje nove dlake, za njeno ojačavanje i opstanak.  Studije pokazuju da PRP daje brojne benefite nakon transplantacije kose FUE metodom.

Omogućava brže zazdravljivanje donorske i transplantirane zone, što znači da skraćuje i postoperativni period rehabilitacije i pacijenti mogu brže da se vrate svojim svakodnevnom aktivnostima.

Nakon zazdravljivanja transplantiranih graftova, sledi faza ispadanja tih graftova koja počinje negde u 3-4 nedelji nakon operacije. Graftovi nakon 2-3 meseca ponovo krenu da rastu ali su pacijenti nestrplivi da dobiju rezultate pa im je ova faza mnogo neugodna.

Istraživanja pokazuju da kad se primeni PRP tokom operacije i 1 i 2 meseca kasnije, smanjuje  se postoperatvino opadanje graftova i oni nastavljaju da rastu pa su rezultati transplantacije  brže  vidljivi.

PRP TRETMAN ZA REJUVENACIJU KOSE

Najbitnije je da PRP povećava preživljavanje transplantiranih graftova. Nakon transplantacije oko 10% graftova mogu da ne prežive zbog različitih razloga. Primenom PRP tretmana  podižemo stepen preživljavanja od 98% do 100 %.

Transplantacija kose i LLLT laserski tretman

Laserski tretman je fotostimulativni tretman koji koristi svetlosnu energiju laserskih dioda da bi poboljšao funkciju folikula dlake. Stimuliše prelazak dlake iz faze opadanja u fazu rasta, što znači da povećava broj novih dlaka a i produžava trajanje faze rasta.

Zbog tih karakteristika, laserski tretman ima značajan uticaj i na rast graftova nakon transplantacije kose FUE metodom.

Energija laserske svetlosti aktivira energetske stanice ćelija kože, mitohondrije, i omogućuje brže zazdravljivanje i donorske i recipijentne zone. Krustice sa kože glave brže ispadaju, a isto tako smanjuje se svrab kože nakon ispadanja krustica. Zbog uticaja na energetski metabolizam,  laser utiče indirektno i na preživljavanje graftova.

Osim toga deluje i na brži rast novotransplantiranih dlaka. Načelno, transplantirana kosa opada u 3-4 nedelji nakon operacije, što je normalni proces. Samo premeštanje graftova je fiziološki šok koji utiče na ciklus rasta dlake i brže je  prebaci  u fazu opadanja. Dok nova dlaka počne da raste prođe 2-3 meseca.

LASERSKI TRETMAN ZA REGENERACIJU KOSE

Redovnim laserskim tretmanima, rast nove kose krene brže, u drugom mesecu, a dlaka koja raste je već dobrog kvaliteta.

Često postavljana pitanja

Transplantacija kose je ekstrakcija individualnih vlaknenih folikula iz donorske regije ( potiljačni deo glave i deo izmedju ušiju) i njihovo implantiranje u zonama proređenja kose.

Transplantacija kose daje trajne rezultate. Folikuli kose presađeni u postupku transplantacije genetski su otporni na uticaj testosterona, odnosno njegovog metabolita, koji pokreće proces gubitka kose.

Transplantirane dlake preživljavaju na mestu implantacije do kraja života.  Ukoliko bi transplantirana kosa kasnije bila izgubljena, tada ne bi imalo smisla presađivati kosu

Broj koji se navodi kao onaj koji će biti presađen prilikom transplantacije predstavlja broj folikula. To drugim rečima znači da broj presađenih pojedinačnih dlaka može dvostruko i više premašiti  broj presađenih folikula. U tom smislu,  navoditi pacijentu broj dlaka pre samog postupka transplantacije može biti zbunjujuć.

Obzirom da svaki folikul dlake (folikularna jedinica) sadrži više od jedne dlake, transplantacija 3000 predstavlja presađivanje 6000 do 7000 dlaka.

Odgovor je da. Obzirom da je reč o autolognoj transplantaciji, što znači da su donor i primalac isti, organizam presađenu kosu ne doživljava kao strano telo, zbog čega ne postoji rizik odbacivanja, odnosno kosa se sigurno prihvata. Kosa preživljava na mestu transplantacije i raste zadržavajući svoje karakteristike kad govorimo o boji, teksturi i brzini rasta dlake.

Faza konsultacije i pregleda je prva i bitna faza transplantacije jer se tad definiše plan i strategija ne samo za operaciju nego i za postupke nakon toga . Nije cilj samo da se uradi operacija, nego da dobijemo maksimalne rezultate od transplantacije pravilnom preoperativnom i postoperativnom negom.

U fazi konsultacije, prvo uzimamo anamnezu pacijenta i diskutujemo o željama i očekivanja pacijenta. Nakon toga naši doktori triholozi dermoskopski pregledaju kosu donorske i recipijentne regije da bi evaluirali kvalitet i mogućnosti. Ukoliko su uslovi za operaciju ispunjeni, nastavljamo sa planiranjem operacije. Pri planiranju bukvalno mapiramo rast vaše kose, i odredimo broj graftova, njihovu distribuciju, inklinaciju da bi dobili maksimalnu gustinu.

Pre anestezije, rade se standardne laboratoriske analize i uzima se krv za PRP koji se izvodi na kraju operacije. Nakon toga sledi šišanje kose koje je bitno da se odradi pravilno zbog fino uzimanje graftova.

U našoj klinici prvo koristimo specijalne pištolje za anesteziju pa nastavljamo sa injektiranjem zbog veće udobnosti pacijenta. Transplantacija kose se izvodi pod lokalnom anestezijom,  što znači da je pacijent budan i svestan tokom operacije.

Operacija je bezbolna. Može čak da gleda TV,  da sluša muziku ili da se dopisuje sa prijateljima. I nakon operacije sa iskusnim hirurzima, ne postoji operativni bol.

Vađenje se izvodi modernim mikrohirurškim instrumentima, koji su povezani na mikromotor. Specijalnim iglama se vade pojedinačni graftovi sa kružnim  zasekom.

Na taj način se omogućuje  minimalna trauma donorske regije, i pre svega uzimanje graftova koji su fini, sa vrlo malo tkiva okolne kože. To je bitno zbog prirodnog izgleda transplantirane kose.

Priprema recipijente regije glave, tačnije regije gde se implantiraju graftovi. Ovo je najbitnija faza koja određuje krajnji rezultat operacije. Planiranje rasporeda, inklinacije, distribucije graftova  je ključno da bi dobili optimalnu gustinu i estetiku. Iskustvo hirurga je neophodno da bi bukvalno mapirao rast kose u  transplantiranoj regiji  i odradio incizije po principima mikrohirurgije.

Tokom FUE transplantacije , koristimo čelične mikrohirurške skalpele da bi kreirali incizije. Sa ovim skalpelima, incizije treba da se kreiraju sa preciznošću, uzimajući u predvid prirodni pravac rasta kose. To omogućuje transplantiranim graftovima da rastu u prirodnom  pravcu.

Nakon toga se u incizije postavjaju pojedinačni graftovi pod adekvatnom inklinacijom i sa velikom preciznošću.

Nakon operacije sledi zaštita donorske regije specijalnim medicinskim zavojem.  Gornji deo gde su graftovi,  stoji otvoren zato što ne treba ništa da dodiruje graftove. Postavljamo i steznik traku na glavu koji sprečava spuštanje otoka  prema čelu i očima.  Dajemo vam i kapu za zaštitu graftova i glave.

Sve što treba da koristite postoperativno u sledećih 15 dana, od medikamenta do šampona i krema, dobijate od naše klinike.

Prvi dan nakon operacije imate postoperativnu kontrolu u našoj klinici i tad, medicinska sestra odradi posoperativno pranje kose i skine zavoj sa donorske regije. Steznik vratimo ponovo, a koža je otvorena da vi zazdravila.

Nakon operacije nemate nikakve bolove i neprijatnosti, zbog atraumatskog rada hirurga. Neki pacijenti idu u šetnju nakon operacije, ali preporučujemo odmor prvu noć.

Obavezno popijte medikamente koje vam dajemo.  Prvu noć ne treba nista da radite na kosi. Nikako ne pipkajte graftove jer su jos uvek labilni i možete da ih oštetite. Obezbedićemo vam hladne gel obloge za čelo da bi smanjili formiranje otoka u sledećih par dana.

 

Oko trećeg dana se obično formira otok na čelu naročito ako je operacija bila opsežna u frontalnom delu. Otok se izgubi za 2 dana, ali morate da traku držite i nadalje. Ako je otok uporan, naši doktori će vam dati instrukcije šta da preuzmete.

U toku sledećih 10 dana, svakodnevno perete kosu sa specijalnim šamponom i aplicirate  penu za brže zazdravljivanje. Naši doktori će vam dati detaljnije instrukcije oko protokola pranja.

Svaki pacijent to radi kod kuće ali ako imate strah prvo pranje odradimo u našoj klinici.

Kapu preporučujemo zbog zaštite graftova, ali do 10 dana nosite samo kapu koju ćemo vam mi obezbediti. Nakon toga možete da nosite kapu po vašoj želji.

Šetanje je preporučljivo par dana nakon operacije ali nikako teretana i intenzivni treninzi zbog mogućnosti da povredite graftove. Nakon 10-12 dana možete slobodno da nastavite sve aktivnosti.

Za 3 dana zazdravi donorska regija i  odljušte se krustice sa nje. Koža izgleda rozikasto ali to je normalno jer je mlada koža.

Graftovi zazdrave za 7 dana, a ljuspice ispadnu za 7 do 10 dana.  Ne treba da se forsira ljuštenje kruste oko graftova.  Kad graft zazdravi, ljuspica se sama podigne i ispadne mnogo lako.

Nakon ispadanja ljuspice, koža je rozikasta i tanka, zbog toga što se uspostavlja nova kapilarna mreža oko graftova. PRP i  laserski tretman ubzravaju regeneraciju kože.

Radne sposobnosti nisu promenjeni nakon operacije. Savetujemo 3 dana odmora nakon operacije, a nakon toga možete da se vratite normalnim životnim aktivnostima, ali sa brigom o graftovima.

Zbog fiziološkog šoka vađenja i ponovog implantiranja graftova, poremeti se ciklus rasta i dlake udju od faze rasta u fazu ispadanja.

Ali nakon 2-3 meseca krene da raste nova dlaka. Znači ispadanje dlake nakon operacije je normalni proces i dlake ponovo nastave da rastu.

PRP tretman i laserski tretman mogu da ubrzaju ponovni rast kose i da smanje ispadanje graftova.

Trećeg meseca počinje rast kose ili drugog ako radimo PRP i laserske tretmane. Do 6 meseca izraste 50% od transplatirane kose, a do 12 meseca 100%.

U našoj klinici, cena FUE transplantacije do 4000 graftova, znaci 8000 do 10000 dlaka,  je 2150eura.