Lečenje opadanja kose

ZNAČAJ KOSE

Kosa igra ogromnu ulogu u ličnoj identifikaciji, ima funkciju aksesoara i referencu lepote.
Za antičke Rimljane kosa nije bila samo pitanje mode, nego i simbol lepote, virilnosti, klase i intelekta.
U modernoj kulturi, voluminozna kosa je često povezana sa poželjnim kvalitetima kao što su mladost i vitalnost.

PSIHOSOCIJALNI UTICAJ GUBITKA KOSE

Mali broj dermatoloških problema ima toliki emocionalni uticaj kao gubitak kose, kako kod žena tako i kod muškaraca. Gubitak kose značajno utiče na psihosocijalni status i kvalitet života.
Zato postoji povećano interesovanje pacijenata za tretmane, koji ne samo što sprečavaju dalji gubitak kose, nego omogućavaju i ponovni rast nove kose sa dobrom gustinom i kvalitetom.

Preduslov za pružanje adekvatne nege pacijenta je razumevanje patološke dinamike opadanja kose i potencijalnih uzroka opadanja kose. Jednom kad je dijagnoza sigurna, tretman u skladu sa dijagnozom će staviti problem pod kontrolu. Ultimativno, najbolji način da smanjimo emocionalni stres vezan za gubitak kose, je da efektivno tretiramo opadanje kose.

DIJAGNOSTIKA OPADANJA KOSE JE PRVI KORAK

Kao i kod svakog medicinskog problema, pacijent koji se žali na opadanje kose, zahteva uzimanje sveobuhvatne medicinske i farmakološke anamneze, fizički pregled kose i skalpa, i adekvatne laboratorijske analize da bi se identifikovao razlog opadanja kose. Sledeći korak je videodermoskopija koja omogućava vizuelizaciju folikula dlake da bi postavili dijagnozu,  ustanovili tip opadanja, stadijum gubitka kose, stepen oštećenja korena dlake i mogućnosti ponovnog rasta. Stepen oštećenja korena ukazuje na potencijalni rezultat koji možemo da dobijemo tretmanima za rast kose.

ODNOS DOKTOR - PACIJENT JE PRESUDAN ZA USPEH TERAPIJE

Cilj naših doktorki je da edukuju pacijenta o vrsti gubitka kose sa kojom se suočava. Samo tako pacijent može da razume i prihvati, ili odbije protokol tretmana za rast kose koji će mu predložiti. Lečenje gubitka kose je kompleksno i zahtevno, i dobra komunikacija i razumevanje su presudni u finalnom uspehu terapije.
Nakon postavljanja dijagnoze, naše doktorke će vam objasniti kakvu formu gubitka kose imate, kako je nastala i koji su razlozi za razvoj iste. Često će preporučiti dodatne laboratorijske analize koje bi potvrdile postojanje uzročnika. Kod dugogodišnjeg opadanja kose, moguće je da triger faktor više i nije prisutan, a da mi samo vidimo posledice koje je ostavio. Zato je mnogo bitno da se istorija gubitka kose analizira i iskoristi razumno, ali da se ne zaglavimo u prošlosti.

MI KREIRAMO BUDUĆNOST VAŠE KOSE

Od suštinskog značaja je da kreiramo plan i protokol koji će omogućiti ponovnu gustinu, kvalitet i vitalnost vašoj kosi. Budućnost vaše kose je najbitnija i zavisi od primene adekvatnih tretmana za rast, koji će reaktivirati funkciju folikula dlake i stimulisati rast nove kose. Zbog delovanja brojnih razloga, aktivnost korena je smanjena jer su pozitivni signalni putevi za rast blokirani. I pored toga što je najveća briga pacijenata opadanje kose, u suštini ono se najlakše rešava. Uspešna stimulacija korena dlake je ustvari pravi izazov i zahteva veliko iskustvo i znanje doktora.

Pozovite nas za konsultacije sa našim doktorima-triholozima

4 FAZE STIMULATIVNOG TRETMANA ZA RAST KOSE U HAIR CLINIC BEOGRAD

Naše doktorke prave plan terapije za godinu dana, koji ima 4 faze i obuhvata različite tretmane za rast ili opadanje kose, koji se uključuju u određenim fazama. Prva faza je faza stimulacije rasta kose i najteža je, jer treba da se pokrenu folikuli da bi formirali novu dlaku. Verovali ili ne, folikuli su prilično lenji i teško prelaze iz faze mirovanja u fazu rasta. U toj fazi očekujemo rast novih dlaka. Druga faza podržava rast novih dlačica, ali stimuliše i rast sledeće „generacije“ novih dlaka. Treća faza ima cilj da poboljša čvrstinu i debljinu novih dlaka. Dok u četvrtoj fazi radimo na celokupnom kvalitetu i vitalnosti kose. Kod početnih stadijuma gubitka kose, plan je kraći i već za 9 meseci postižemo maksimalni rezultat.

TRETMAN MEZONITIMA JE ZLATNI STANDARD U TRETMANIMA ZA RAST KOSE

Rezultati koje dobijamo tretmanom mezonitima su nadmašili rezultate svih ostalih tretmana, pa je postao zlatni standard u stimulaciji rasta kose i lečenju opadanja. Može da se primeni kod obe najčešće vrste gubitka kose kod muškaraca i žena, a to su nasledni gubitak kose i difuzno opadanje kose.
Tretman mezonitima za rast kose deluje godinu dana.
Tretmanom možemo vratiti gustinu kose od 50 -100% u zavisnosti od stadijuma gubitka kose. Mezoniti bukvalno uvode koren u fazu formiranja nove dlake i direktno poboljšavaju rast nove kose.
Tornado mezoniti omogućavaju najjaču stimulaciju u najslabijim zonama.
Tretman mezonitima prvi put je u Evropu uvela Dr Elena Arsova, a tehnike aplikacije i distribucije mezonita stalno unapređuje, da bi omogućila maksimalni rezultat za svoje pacijente.

INDIVIDUALIZOVANA MEZOTERAPIJA JE UNIKATAN TRETMAN U HAIR CLINIC

Mezoterapija kose je najpopularniji tretman za rast kose, što je i opravdano zbog njene efikasnosti. Nakon primene mezoterapije slaba i retka kosa, ojača i progusti se.  Mezoterapija u našoj klinici je adaptirana potrebama pacijenta i njegove kose. Protokol se primenjuje 3-4 meseca. Primenjujemo preko 5 vrsta koktela koji se kombinuju u zavisnosti od vrste opadanja kose, pola pacijenta i stepena gubitka kose. Mezoterapijski kokteli sadrže 5 tipova biomimetičnih peptida, aminokiseline, vitamine, vazodilatatore, blokatore androgenih hormona, faktore rasta…

MSC TRETMAN MATIČNIM ĆELIJAMA JE TREĆI DEO NAŠEG „SVETOG TROJSTVA“ ZA KOSU

Tretman matičnim ćelijama za rast kose pripada regenerativnoj medicini što znači da popravlja funkciju oštećenih folikula dlake  – regeneriše folikul. Ali nisu sve matične ćelije iste. Matične ćelije koje mi koristimo su autologne, što znači od samog pacijenta, tačnije od zdravih folikula pacijenta. To su mezenhimalne matične ćelije od neoštećenih dlaka sa zadnjeg dela glave i one dokazano deluju na rast kose. Dovoljan je jedan ili dva tretmana, u zavisnosti od stadijuma i vrste gubitka kose, da bi dobili rezultat.

Ovo su esencijalna tri tretmana za rast kose, ali naše doktorke dopunjuju protokol dodatnim tretmanima, u zavisnosti od tipa gubitka kose kod žena ili muškaraca.

GUSTA KOSA NIJE SLUCAJNOST, NEGO REZULAT NAJBOLJIH TRETMANA ZA RAST KOSE

KADA JE VIDLJIV PRVI REZULTAT U RASTU KOSE

Sa kosom i tretmanima za rast kose potrebna je strpljivost, zato što je ciklus rasta kose spor. I pored toga što možemo da isprovociramo tranzicije između faza, ne možemo, a pre svega ne smemo da ih skratimo. Prvi rezultat je vidljiv tri meseca od početka tretmana.
Rast nove kose
je evidentan i lako zabelježljiv, nove dlačice „štrče“ od površine glave i kosa je generalno boljeg kvaliteta. Obično se nakon 3 meseca postigne 30% rasta kose. Oko 6-og meseca očekujemo do 50-60% rasta. U zavisnosti od stadijuma gubitka kose, za 9-12 meseci može da se postigne kompletan rast.

„ŠTA NADALJE?“ JE NAJČEŠĆE PITANJE KOJE ZASLUŽUJE DETALJNIJI ODGOVOR

Najveća briga pacijenata, kada postignemo optimalni rezultat, je šta nadalje. Kako da održimo dobijeni rezultat? Da li će kosa ponovo opadati ? Da li ponavljamo sve iz početka?

Ako je opadanje kose difuzno, a obično i otkrijemo razlog, onda su rezultati trajni i nema potrebe da ponavljamo celi protokol. Smatramo da je lečenje gubitka kose završeno. Ali naš savet je dalje održavanje i nega kose. Nažalost i pored toga što smo eliminisali jednog uzročnika, nikad ne možemo da isključimo pojavu nekog novog za par godina. Opadanje kose nakon korona infekcije nas je naučilo da uvek nešto novo može da nas iznenadi. Isto tako, ženama kojima smo tretirali gubitak kose zbog anemije, posle par godina može da se javi problem sa štitnom žlezdom, pa i da se opadanje ponovo javi.

Kod naslednog gubitka kose kod muškaraca i žena, priča je drugačija. Genetsku predispoziciju ne možemo da promenimo i ona nastavlja da deluje jer je upisana u genetski kod naših ćelija. Ali možemo preko kontrole hormona da regulišemo njenu aktivnost i da preveniramo dalji gubitak. Naše doktorke vam naprave lak protokol održavanja, koji nam daje stabilnost rezultata i koji je neophodno sprovoditi. Ipak kod mladih muškaraca, i pored svih napora, može da se javi ponovno proređivanje kose, par godina nakon što smo završili sa aktivnom terapijom. Razlog je predominacija genetske poruke, ali i savremeni način života koji dosta utiče na stanje muških polnih hormona. U tim slučajevima ponovimo celi protokol ili samo neke tretmane za rast kose, jer kod pacijenata koji su već radili tretman rezultati se brže postižu po drugi put.

TERAPIJA ODRŽAVANJA JE BOGINJA

Svako ko ima gubitak kose, mora da prihvati da će nega kose postati deo dnevne rutine. Kao što peremo zube redovno, kao što stavljamo kreme za lice, i kao što idemo na trening, tako i terapija kose treba da ostane redovna.  Dinamika ove terapije nije zahtevna, ali je dovoljna da vam očuva kosu. Posvećenost i redovnost terapije održavanja, omogućiće vam da duže održite željenu gustinu i kvalitet kose.

Našim pacijentima savetujemo kontrole dva puta godišnje, da bi videodermoskopijom mogli da pratimo stanje folikula i potvrdimo ili isključimo njegovu dobru funkciju.

Isto tako, naše doktorke edukuju svoje pacijente kako da prepoznaju prve znake gubitka kose, daju instrukcije koje zdravstvene parametre da kontrolišu, i šta da preduzmu ako primete promene u gustini kose. Iako su svi naši pacijenti spremni, da sami sebi daju „prvu pomoć“ kad imaju gubitak kose, uvek je sledeći razuman korak videodermoskopska kontrola kod nas.

Naš cilj nije samo da omogućimo rezultate u rastu kose pacijentima, i da restauriramo prvobitno stanje kose.
Mi naše pacijente obučavamo da adekvatno neguju svoju kosu i da nastave pravilno da je tretiraju.
Naši saveti im pomažu da nadalje zadrže zdravlje i lepotu kose.