gubitak KOSE

POBEĐUJEMO GUBITAK KOSE

Zastarela su verovanja da se gubitak kose ne može tretirati uspešno. U 21.veku, tvrdnja da je genetsko opadanje kose definitivno, je jednostavno apsurdna. Znanje o mehanizmima koji diktiraju gubitak kose, nove informacije o signalnim putevima i signalnim molekulama na nivou folikula dlake, podaci o regenerativnom potencijalu matičnih ćelija korena dlake, su omogućili početak jedne nove ere u lečenju gubitka kose i tretmane za rast kose. Dodatno, napredak u dermoskopiji i prepoznavanje patognomoničnih dermoskopskih znakova, omogućava nam tačnu dijagnostiku opadanja kose i dijagnostiku različitih vrsta gubitaka kose. To je prvi korak da pravilno iskoristimo naše novostečeno znanje o mehanizmima opadanja kose i kreiramo plan terapije, koji uključuje metode namenjene tačno za tu vrstu alopecije.

ALOPECIJA JE USTVARI GUBITAK KOSE

Da krenemo od početka. Alopecija kao pojam, obuhvata sve vrste gubitka kose. Tako da, kada pričamo o alopeciji, pričamo zapravo o gubitku kose. Alopecija se nadalje klasifikuje u dve osnovne grupe, a to su ožiljačne i neožiljačne alopecije. Ožiljačne alopecije se karakterišu  upalnim procesom koji završava transformacijom korena dlake u ožiljak. Gubitak kose kod ožiljačnih alopecija je trajan. U ovu grupu spadaju, lichen planopilaris, pseudopelade Brocq, frontal fibrosing alopecia i central centrifugal alopecia. Tretmanom ovih vrsta alopecija se bave dermatolozi jer je upalni process na nivou kože glave.

Druga veća grupa alopecija su neožiljačne ,koje obuhvataju nasledni gubitak kose (alopecia androgenetica), difuzni gubitak kose (telogeni effluvium) i opadanje u pečatima (alopecia areata). Kod ovih tipova gubitka kose, folikul dugo ostaje živ i aktivan pa su zato mogućnosti savremenih tretmana za rast kose opsežne. Sve dok je folikul dlake živ, stimulativnim metodama možemo poboljšati, pa i vratiti njegovu funkciju i sprečiti opadanje kose.

STRAH OD NASLEDNOG GUBITKA KOSE JE PRETERAN

Nasledni gubitak kose (alopecia androgenetica – AGA) je najčešća forma gubitka kose. Znači statistički, opadanje kose kod muškaraca i opadanje kose kod žena je najčešće nasledno. I pored verovanja da je nasledni gubitak tipičniji za muškarce, razlika je samo 10% u “korist” muškaraca. 

Ali, iako je gubitak kose istog tipa, mehanizam razvoja i kliničke manifestacije se razlikuju kod oba pola. Kao što i samo ime kaže, nasledni faktor ima ulogu, ali savremena definicija pokazuje da naslednost nije presudna u razvoju ove vrste gubitka kose. Moderna koncepcija naslednog opadanja kose ukazuje na multifaktorijalnu prirodu, tačnije na delovanje više faktora u njegovom razvoju.

Genetika određuje samo predispoziciju za pojavu gubitka kose. Svi mi, po liniji naših predaka, nasleđujemo kombinaciju gena koji predodređuju sudbinu kose. Neki geni su jači, dominantni, a neki slabi, recesivni. Mi nasleđujemo kombinaciju gena, koju ne možemo potvrditi, jer genetski testovi za gubitak kose detektuju samo par gena,tako da, genetsko testiranje neće puno pomoći u predviđanju gubitka kose. Ako ste krenuli da gubite kosu po karakterističnom obrascu sa 20 godina, onda vam ne treba testiranje da potvrdi da vi već gubite kosu, nego vam treba plan terapije da stopira gubitak kose i vrati izgubljenu kosu.

Naš tim posvećuje puno vremena za edukaciju naših pacijenata, zato što  je prepoznavanje znakova gubitka kose presudno za pravovremeni tretman. Samo ako vi prepoznate prve znake gubitka kose, vi ćete se obratiti nama i naše doktorke će vam spasiti kosu. Samoinspekcija je najbitnija, a ovo su znaci na koje treba obratiti pažnju. Prvo, kod AGA nećete primetiti povećano opadanje kose, nego istanjivanje kose i smanjen kvalitet dlake. Tako da, ne tražite povećan broj dlaka tokom pranja ili češljanja, nego proverite volumen vaše kose, da li je slaba i tanka i da li se providi glava.  Drugo, potražite obrazac gubitka. Kod muškaraca, prvo se povlači prednja linija i formiraju se zalisci u formi M. Posle se proređuje prednji deo i teme. Potiljačni deo ostaje sačuvan. Ako niste sugurni da gubite kosu, pogledajte stare slike i uporedite sa trenutnim stanjem vaše kose. Kod žena  obrazac je potpuno drugačiji. Prednja linija je očuvana, ali proređuje se srednja linija krune glave, u formi jelke, a kosa postaje retka i slaba.

Zato što su koreni dlake samo u tim zonama genetski predodređeni da oslabljuju, jer imaju receptore za muške polne hormone, tačnije DHT. Da bi se genetska predispozicija aktivirala potreban je hormon dihidrotestosteron (DHT) koji se stvara iz testosterona, od DHEA-S i androstendiona. DHT se vezuje za svoje receptore na koren dlake i diktira smanjivanje funkcije njegovih ćelija. Na taj način otpočne proces minijaturizacije korena i minijaturizacije dlake. Tačnije, funkcija korena dlake se smanjuje pa on proizvodi dlake slabijeg kvaliteta, a kosa postaje tanka i slaba. Pacijenti to primećuju pojavom tanjih i kraćih dlaka, na mestu jakih i dugih. To tačnije znači da uporne “baby” dlačice koje vidite, nisu znak rasta nove kose, nego znak gubitka kose.

 

AKO GUBITE KOSU NE ZNAČI DA IMATE VIŠAK MUŠKIH HORMONA

Ako gubite kosu ne znači da imate višak testosterona ili DHT-a, nego imate osetljivije folikule na delovanje DHT-a.  I to samo na DHT, a ne na testosterone. Ipak, nivoi hormona mogu da se povećaju vezano za način života, vrstu ishrane, suplemente, anaboličke steroide, hronični stres i da provociraju raniju aktivaciju genetske poruke. 

Zato se u današnje vreme, gubitak kose javja kod sve mlađih muškaraca i žena, već u njihovim 20-tim godinama. Kod žena, više muških polnih hormona mogu da aktiviraju genetsku poruku što komplikuje mehanizam razvoja naslednog gubitka kose pa i tretman zahteva adaptaciju.

TRETMAN JE SVEOBUHVATAN

Ovo objašnjenje za nastanak naslednog gubitka kose je prilično pojednostavljeno i odvaja 2 krucijalna faktora za razvoj AGA, genetiku i DHT, i ne ulazi u detalje na ćelijskom nivou vezane za signalne puteve koji se aktiviraju i deaktiviraju da bi se folikul smanjio. Ipak bi napomenuli značaj Wnt/beta catenin signalnog puta kao ključnog za funkciju folikula dlake. Naši tretmani targetiraju folikul na više nivoa, od receptora do ćelijskih mehanizama. Osim genetike koju ne možemo da promenimo, naši tretmani deluju na sve poznate puteve regulacije ciklusa rasta kose uključujući i Wnt. 

Možemo da blokiramo delovanje DHT-a i time sprečimo dalji gubitak kose. Možemo da aktiviramo matične ćelije za rast kose u korenu da bi formirali novu dlaku. Možemo da podstaknemo pozitivne signalne puteve da bi koren dlake bolje radio. Kombinacijom brojnih tretmana, kao  što je tretman mezonitima, mezoterapija uključujući i Dutasterid mezoterapiju, tretman matičnim ćelijama itd. mi pobeđujemo nasledni gubitak kose.

Pozovite nas za konsultacije sa našim doktorima-triholozima

DIFUZNI GUBITAK KOSE JE DRUGA NAJČEŠĆA FORMA OPADANJA KOSE

Difuzni gubitak kose (telogen effluvium) je druga najčešća forma opadanja kose posle naslednog opadanja. Za dufuzno opadanje kose se smatra da je tipično kod žena, ali praksa pokazuje da se sve više javlja i kod muškaraca. Brojni zdravstveni razlozi su triger za difuzno opadanje kose, ali tri dominiraju po frekvencija delovanja, i to su: nedostatak gvožđa, disbalans štitnih hormona i hronični stres. Ostali faktori su porođaj, restriktivne dijete,  operacije pod opštom anestezijom, infektivni procesi, uzimanje pojedinih lekova itd. 

U novije vreme Covid-19 je bio jedan novi razlog iz grupe infektivnih faktora za izraženo difuzno opadanje kose i s obzirom da su muškarci bili podložniji infekciji korona virusom, ovo opadanje kose ih je više pogodilo. U osnovi dufuznog gubitka kose je poremećaj normalnog ciklusa rasta kose, zbog čega veći broj dlaka od uobičajenog, uđe u fazu opadanja. U svakom trenutku, 10% svih dlaka na glavi je u fazi opadanja, a kod difuznog opadanja kose, 30% dlaka uđe u fazu opadanja.

KAKO PREPOZNATI DIFUZNO OPADANJE KOSE ?

Ovo opadanje kose je obično šokantno i primećuje se opadanje kose „u pramenovima“ kao što pacijenti objašnjavaju. Opada preko 100 dlaka na dan, a nakon Covid-19 je bilo i preko 200 dlaka na dan. Dlake pojačano opadaju tokom češljanja, spavanja, pranja kose… Ovo opadanje kose može da traje par nedelja ovim intenzitetom i da uzrokuje rapidno smanjivanje celokupne gustine kose za kratko vreme. 

Zato je i klasifikovano kao akutno opadanje. Ali postoji i jedna podmukla vrsta difuznog gubitka kose, koja je hronična. Opadanje je oko 100 dlaka na dan, ali traje duže vreme, nekad i godinama. Često ga pacijenti ne prepoznaju jer je maskirano normalnim opadanjem kose i gustina kose se sporo ali sigurno smanji.

STRES I DIFUZNO OPADANJE KOSE

Zloupotrebljeno je objašnjenje da je stres najveći uzrok brojnih zdravstvenih problema. Sa druge strane stres stvarno može da utiče negativno na naše zdravlje. 

Pravo pitanje je : Koji i koliki stres izaziva stvarni disbalans ? 

Amerikanci su definisali 3 D (akronim od početnih slova tri faktora) kategoriju za tri najveće stresogene situacije koje mogu da uzrokuju gubitak kose kod žena i muškaraca, a to su Divorce (razvod ili bračni problemi), Debt (dug i finansijski problemi) i Death (smrt ili bolest nekog bliskog). Kada pričamo o stresu, mislimo na suštinski stres koji utiče na poremećaj metabolizma, hormone, spavanje, stil života…stres koji vas izbacuje  iz komfor zone. Ono što je iznenađujuće je stres kod mladih, koji na žalost postaje realnost iako ga ignorišemo. 

Pokazuje se da mladi u današnje vreme imaju veći stres nego ranije generacije. Stres kod mladih je vezan sa osećajem izolacije i usamljenosti i pored svih socijalnih mreža i mogućnosti komunikacije. A još alarmantnije je što se teško nose sa tom vrstom stresa.

TRETMAN DIFUZNOG OPADANJA KOSE JE PREPORUČLJIV

I pored toga što bi u teoriji, eliminacija uzročnika difuznog opadanja kose značila sprečavanje gubitka kose i rast nove kose, u praksi nije uvek tako. Koren dlake je nažalost lenj i kad uđe u fazu opadanja, voli da ostane tamo.

Zato često, nakon epizode intenzivnog opadanja, spontana regeneracija kose se ne dešava. Pacijenti izgube puno vremena čekajući regeneraciju ili koristeći neke prirodne lekove, a kosa i dalje miruje. Što više vremena se izgubi, to je teže pokrenuti ponovni rast. Velika iluzija je da milion dostupnih informacija i besplatnih saveta, zamenjuje znanje i iskustvo doktora i da su dovoljni za samopomoć i samostalno rešavanje problema.

Plan terapije baziran na adekvatnim tretmanima kao  što je individualizirana mezoterapija i PRP tretman, su najbrži i najbolji način da se ciklus rasta stabilizuje i vrati gustina kose.

OPADANJE U PEČATIMA IZAZOV ZA DOKTORE I NAUČNIKE

Iako je po definiciji opadanje u pečatima (alopecia areata) autoimuni gubitak kose, ono je jako kompleksno. U osnovi, imuni odgovor našeg tela se poremeti i napada vlastite ćelije korena dlake, što rezultira opadanjem kose. Prošlo je oko 10 godina od otkrića dela JAK signalnog puta u mehanizmu razvoja ove vrste gubitka kose i  JAK inhibitora, do njihove primene u praksi. Alopecia areata je najnepredvidljivija vrsta gubitka kose, koja nam često izmiče iz kontrole. To ne znači da su doktori nespremni ili terapija neadekvatna, nego da autoimuna reakcija ima svoju glavu. Pacijenti moraju da budu spremni na borbu sa vetrenjačama, dok ne uspemo da dobijemo rat sa imunim sistemom. A ponekad i izgubimo…

Kao što i samo ime kaže, formiraju se polja (pečati) bez dlake, a koža je glatka i bez crvenila, ljuspica i upale. Polja su kružnog oblika, koncentrično se šire i imaju tendenciju spajanja sa drugim poljima, što daje nepravilni oblik konfluiranim zonama opadanja. Primećuje se opadanje kose po rubovima pečata. Sve dok je 40% kose ispalo, smatra se lakim oblikom alopecije areate. Negativni znaci koji ukazuju na naprednu alopeciju areatu su opadanje obrva i trepavica, više od 40% gubitka kose, opadanje po obodu glave, opadanje dlaka na telu, ponavjajuća polja opadanja, duga istorija opadanja u pečatima naročito ako datira od detinjstva.

TRETMAN OPADANJA U PEČATIMA

Kao što je priroda ove vrste opadanje kose kompleksna, tako je i pristup u lečenju kompleksan. Zahteva uključivanje imunosupresije, imunomodifikacije i stumulacije rasta kose. Autoimuna reakcija protiv korena dlake mora da se kontroliše, da bi bila uspešna stimulacija rasta kose. U glavnom je terapija lokalna, a po potrebi se uključuje i neki sistemski lek. Napredniji stadijumi gubitka kose zahtevaju kliničko lečenje. Kod  kompletnog gubitka kose koji ne reaguje na terapiju savet je da se primeni protetska terapija, sa medicinskim protezama za kosu.

Pozovite nas za konsultacije sa našim doktorima-triholozima