PDO TRETMAN SKALPA MEZONITIMA

PDO tretman skalpa mezonitima je vrsta dermalne iglene terapije, definisana aplikovanjem mezokonaca (mezoniti) u kožu,  sa ciljem prolongirane terapeutske stimulacije. Ustvari PDO tretman je tretman skalpa mezonitima.

PDO tretman deluje na aktivaciju i produžavanje faze rasta folikula i na ćelijsku deobu u korenu dlake, što rezultira rastom kose i povećanjem debljine dlake.

Mezoniti se aplikuju u koži u nivou matičnih ćelija korena dlake i aktiviraju ih. Ove ćelije komuniciraju sa ostalim ćelijama folikula dlake i daju im signale da formiranju novu dlaku. Ovaj mehanizam delovanja mezoniti ustvari aktivira folikule koji su neaktivni, na rubu izumiranja.

Čak može da aktivira i matične ćelije atrofičnih folikula da ponovo uđu u anagenu fazu rasta. Kao rezultat formira se folikul “de novo” i naravno nova dlaka. To nije bilo moguće ranije ni sa bilo kojom terapeutskom procedurom.

Kako deluje PDO tretman mezonitima na rast kose ?

Unikatnost PDO tretmana mezonitima je baš ta neverovatna moć da nateraju matične ćelije da ponovo formiraju koren dlake i novu dlaku.

Ali nije bitno samo da počne da se formira dlaka, nego ta ista treba da preživi, da se zadeblja i da izraste u kvalitetnu čvrstu dlaku.
Nakon ulaska u fazu rasta, treba da se produži maksimalno ta faza, i da se održava. PDO tretman mezonitima osim matičnih ćelija aktivira i signalne puteve između ćelija folikula. Zbog toga dolazi ne samo do formiranja nove dlake,  nego i do njenog zadebljavanja i jačanja. Samo kvalitetna i zdrava dlaka može da preživi i da nastavi svoj životni ciklus.

Kao zaključak, PDO tretman omogućava formiranje nove dlake, ojačavanje te dlake i produžavanje njenog životnog veka.

Zašto je to bitno ?

Vlakneni folikul podleže sukcesivnim cikličnim promenama. Anagena faza je faza ćelijske deobe i dešava se kada folikul dlake produkuje novu dlaku. Da bi signalizirale početak anagene faze i formiranje i rast nove dlake, ćelije u folikulu  komuniciraju međusobno.

Rast i zadebljanje dlake se odvija samo u fazi rasta. Kada dlaka uđe u katagenu fazu nastaju involutivne promene folikula i dlaka prekida da se formira. U sledećoj, telogenoj fazi, sve aktivnosti folikula prestaju i debele pigmentovane dlake prelaze u inaktivne mrtve dlake ili klub dlake. Na kraju se klub dlake izbacuju, opadaju, a nova dlaka se pojavljuje u folikulu,

Minijaturizacija dlake je karakteristika androgenetske alopecije i povezana  je sa skraćivanjem anagene faze rasta dlake. Zato, metode koje produžavaju anagenu fazu i preveniraju minijaturizaciju kose odlična su terapija za AGA.

Jedna jedinstvena aplikacija mezonita rezultira rastom kose

Interesantno je da jedna jedinstvena aplikacija mezonita rezultira rastom kose što je inače moguće samo dugoročnim tretmanom sa minoxidilom. Uzimajući u obzir njegove dugoročne i proliferativne potencijale, PDO tretman skalpa mezonitima je odlična terapeutska opcija za tretman alopecije.

Galerija

Studije pokazuju da u 12-oj nedelji nakon primene PDO tretmana u AGA , počinje značajni rast kose, sa efektom zgušnjavanja kose. Globalne fotografije pokazuju signifkante rezultate od 40% – 75% poboljšanja. Broj dlaka se povećava na 48 do 93 dlaka na cm2, sa prosekom od 67 dlaka na cm2.