KIT MEZOTRETMAN (KOLAGEN INDUKOVANA TERAPIJA)

KIT mezotretman (Kolagen Indukovana Terapija) je minimalno invazivna dermatološka procedura tokom koje fine iglice formiraju male punkcije u površinskom sloju kože. Ima široko polje korišćenja, uključujući i androgenetsku alopeciju kao i alopeciju areatu. Mikrotraume na skalpu preko signalnih puteva aktiviraju folikul da formira dlaku.

Zazdravljivanje minimalno oštećene kože skalpa, može stimulisati regeneraciju vlaknenog folikula, što je definisano kao proces ponovnog ulaska vlaknenog folikula u fazu rasta.

Folikuli dlaka su važni ne samo za regeneraciju dlake, nego i za zazdravljivanje rane i obnavljanje kože. Utvrdjeno je da je regeneracija kože odložena usled odsustva vlaknenog folikula. Isto tako rane zarastaju brže u koži sa vlaknenim folikulama u fazi rasta. Sa druge strane, studije pokazuju da se formiranje nove dlake  odvija preko Wnt signalnih puteva, nakon povrede kože. Ovi navodi sugerišu da zarastanje rana može da podstakne regeneraciju vlaknenog folikula, i stimuliše rast kose.

Kako deluje KIT mezotretman na rast kose ?

KIT mezotretman sam po sebi može podstaći rast kose preko Wnt/β-catenin signalnih puteva i VEGF. Aktivacija Wnt/β-catenin signala je značajna za otpočinjanje faze rasta i održavanje rasta dlake. VEGF je isto glavni medijator rasta kose i ciklusa dlake. VEGF preko poboljšanja folikularne vaskularizacije, te formiranje nove kapilarne mreže i bolje ishrane korena dlake, pomaže u rastu kose.

Brojni faktori rasta, prostaglandini, sonični hedgehog, i Wnt/β-catenin signalni putevi, smatra se da su uključeni  u stimulaciju rasta kose nakon kolagen indukovane terapije.

Studije KIT mezotretmana kod AGA,  pokazuju signifikantno povećan broj dlaka u mikronidling grupi nakon 12 nedjelja, sa povećanjem broja dlaka od 90.1 i preko 50% zgušnjavanja kose. Saglasno sa studijama, primenjujemo preporučene tehnike mikronidlinga i dužinu od 1.5 mm zbog optimalne stimulacije.

PRP TRETMAN ZA REJUVENACIJU KOSE

KIT mezotretman u kombinaciju sa laserskim tretmanom kose ili PRP, tretmanom, omogućuje maksimalnu stimulaciju korena dlake. Kao rezultat te stimulacije, rast kose je optimalan i brzo se dobijaju rezultati u zgušnjavanju kose.