NAŠ CILJ

Percepcija gubitka kose asocirana je sa psihološkim stresom i smanjenim kvalitetom života. Veliki broj osoba ne prepoznaje gubitak kose dok ne dobije dijagnozu u trihološkim klinikama, što je ponekad i prekasno za optimalne rezultate.

Naš specijalizovani medicinski tim je fokusirao svoje aktivnosti preko svog rada u klinici, preko socijalnih mreža, TV-a i pisanih medija da edukuje pacijtente da prepoznaju prve znake opadanja kose i da razlikuju normalno od patološkog opadanja. Pravovremena dijagnoza promena na kosi, znači mogućnost kompletne regeneracije kose primenom adekvatnih metoda.

Naš primarni cilj je promena stava oko opadanja kose. Nije sramota da gubite kosu i nije sramota da želite da izgledate i osećate se bolje. Kao što poznate osobe počinju otvoreno i iskreno da pričaju i o svom gubitku kose, i kao što mi informišemo da je incidenca opadanje kose velika i svako može da ima opadanje kose, javno mišljenje se polako menja.

Mi primećujemo da se sve više muškaraca i žena javja kod nas na pregled kose, jer shvataju da nisu jedinstveni sa ovim problemom i da treba da potraže pomoć za rešavanje istog.

Vraćanje izgubljene kose, znači vraćanje samopouzdanja i poboljšanje kvaliteta života.

Naš cilj nadalje je da pacijente informišemo da postoje rešenja za gubitak kose i za ponovni rast kose i da stalno napreduju, a da mi pratimo svetske trendove. Mi posvećeno prezentujemo našim pacijentima najnovije metode za tretman rasta kose, mehanizam njihovog delovanja i način na koji će im te metode pomoći u rastu kose.

Metode koje primenjujemo su klinički i naučno dokazani u svojoj efikasnosti, sa tačnim numeričkim podacima o rezultatima. Osim kliničkih tretmana, transplantacija kose kao hirurška metoda, je dobila novu dimenziju zbog usavršavanje FUE metode i hirurške tehnike. Detaljnim informisanjem pacijenata o novitetima u transplantaciji kose, promenili smo percepciju pacijenta o transplantaciji kose i potvrdili da nove metode omogućavaju kompletno prirodan izgled transplantirane kose.

Naš cilj nije samo da omogućimo rezultate u rastu kose pacijentima i da restauriramo prvobitno stanje kose. Mi naše pacijente obučavamo da adekvatno neguju svoju kosu i nastave pravilno da tretiraju svoju kosu. Naši saveti im pomažu da nadalje zadrže zdravlje i lepotu kose.