НИЕ РАЗБИРАМЕ. НИЕ ЗНЕМЕ. НИЕ ПОМАГАМЕ!

Предуслов за пружање на адекватна нега за пациентот е разбирање на патологијата на опаѓањето на косата и потенцијалните причини за опаѓање на косата. Еднаш кога дијагнозата е сигурна, третман во согласност со дијагнозата ќе го стави проблемот под контрола. Ултимативно, најдобар начин да го намалиме емоционалниот стрес поврзан со губењето на косата, е ефективно да го третираме опаѓањето на косата.

Прочитај повеќе

Зошто Hair Clinic Balkan?

Видеодермоскопија на коса и скалп

Искусен специјалистички тим

Современи eфикасни третмани

Успешни резултати во растот на косата

Aктивности

Нашиот медицински тим ги насочи своите активности преку работата во клиниката, преку социјалните мрежи, ТВ и пишаните медиуми, да ги едуцира пациентите околу патологијата на опаѓањето на косата и третманите за раст на коса.

Контакт