MI RAZUMEMO. MI ZNAMO. MI POMAŽEMO.

Preduslov za pružanje adekvatne nege pacijenta je razumevanje patološke dinamike opadanja kose i potencijalnih uzroka opadanja. Jednom kad je dijagnoza sigurna, tretman u skladu sa dijagnozom će staviti problem pod kontrolom. Ultimativno, najbolji način da smanjimo emocionalni stres vezan za gubitak kose, je da efektivno tretiramo opadanje kose.

MI RAZUMEMO

Mali broj dermatoloških stanja ima toliko emocionalnih problema kao gubitak kose, kako kod muškaraca tako i kod žena.
Dodatno na zabrinutost pacijenta utiču i ranija frustirirajuća iskustva sa doktorima koji imaju naviku da trivijalizuju gubitak kose ili da ga ignorišu kompletno.

Mi razumemo da dolazite kod nas zato što imate problem. Mi razumemo pacijenta na emocionalnom nivou, razumemo uticaj opadanja kose na samopouzdanje i razumemo skrivenu patofiziologiju opadanja kose. Naši doktori-triholozi imaju dugogodišnje iskustvo sa pacijentima s gubitkom kose, u dijagnostici opadanja kose i planiranju terapije za svakog paciejnta individualno.

Kao i kod svakog medicinskog problema, pacijent koji se žali na opadanje kose, zahhteva uzimanje sveobuhvatne medicinske i farmakološke anamneze, fizički pregled kose i skalpa i adekvatne laboratorijske analize da bi se identifikovao razlog opadanja kose. Doktor isto tako ima na raspolaganju dijagnostičke tehnike koje omogućuju klasifikaciju gubitka kose i grupe opadanja kose ili grupe smanjene gustine kao i dokumentaciju o pravoj ili percipiranoj patologiji.

Trihoskopija omogućuje identifikaciju problema skalpa i kose baziranu na trihoskopskoj analizi i obrascima. Strukture koje mogu biti vizuelizovane su stabljika dlake, pore folikula, perifolikul epidermis i kapilarna mreža. Aram Huvis videodermoskop koji primenjujemo u našoj praksi koristi specijalni softver koji omogućava procenu stadijuma alopecije, merenje gustine kose i broja dlaka, merenje debljine dlake i automatsku analizu stepena gubitka kose. Isto tako se meri nivo keratinizacije skalpa, njegova senzitivnost kao i dubinski pregled pora dlake, što daje status kože glave.

MI ZNAMO

Sa sve večim poznavanjem karakteristika matičnih ćelija, otkriveni su mnogi mehanizmi koje vode do regeneracije tkiva. Regeneracija kose je postala jedan od targeta tehnologije sa matičnim čelijama da bi restaurirali kosu kod anrdogenetske alopecije.

Matične ćelije folikula dlake su locirane u protuberanciji folikula i komuniciraju sa mezenhimalnim matičnim ćelijama lociranim u dermalnoj papili. Razmena signala između ćelija promoviše aktivnost određenih signalnih puteva koji su esencijalni za formiranje, rast i funkciju dlake kao Wnt signalni put. Drugi signali, kao oni sa endotelijalnim ćelijama lociranim u dermalnoj papili održavaju rast. Disfunkcija endotelijalnih ćelija koja bi poremetila adekvatno snabdevanje krvi može ograničiti ili stopirati rast kose.

Pokazalo se isto tako da proteini koji pripadaju superfamiliji transformišućeg faktora rasta (TGF), kao BMP isto tako daju signale za održavanje kapacieteta ćelija dermalne papile da indukuju rast kose. A ovi BMP se oslobađaju od nekoliko tipovi ćelija koje grade folikule. Zajedno, dermalni krvni sudovi i ćelije dermalne papile, orkestriraju jedinstvenu mikrosredinu za rast i preživljavanje matičnih ćelija vlaknenog folikula. Sa druge strane, BMP6 i fibroblasni faktor rasta 18 (FGF18) imaju inhibitorni efekat na proliferaciji matičnih ćelija vlaknenog folikula. Dihidrotestosteron ( DHT) isto tako inhibira rast vlaknenog folikula.

Matične ćelije i signalizacija.Potvrdjeno je da “release”faktori matičnih ćelija mogu da promovišu rast kose. Neki od ovih faktora, kao epidermalni growth faktor (EGF), bazićni fibroblast growth faktor, hepatocitni growth faktor (HGF) i HGF activator, VEGF, insulinu-slični growth faktor (IGF), TGF-β, i platelet-derived growth faktor (PDGF), mogu davati signale koji stimulišu rast kose.

MI POMAŽEMO

Preduslov za pružanje adekvatne nege pacijenta je razumevanje patološke dinamike opadanja kose i potencijalnih uzroka opadanja kose.Jednom kad je dijagnoza sigurna, tretman u skladu sa dijagnozom
će staviti problem pod kontrolom. Ultimativno, najbolji način da smanjimo emocionalni stres vezan za gubitak kose, je da efektivno tretiramo opadanje kose.

Dokazano je da Wnt/β-catenin signali su esencijalni za rast i održavanje ćelija dermalne papile. Kolagen indukovana ćelijska terapija- KIT terapija povećava Wnt signalne puteve u ćelijama dermalne papile i time je jedan od osnovnih faktora za stimulaciju rasta kose.

PDO tretman pojačava anagenu indukciju stimulacijom ćelijske proliferacije i kontrolom ekspresije FGF-7 i FGF-5 koji su involvirani u anagenoj indukciju i blokadi. Ili jednostavno rečeno, skalp treding produžuje fazu rasta dlake, čime omogućava duže preživljavanje dlake. Osim što održava formiranje dlake deluje i na poboljšanje debljine dlake. Istovremeno sprečava prerani prelazak dlake u fazu opadanja.
PRP sadrži faktore rasta kao PDGFs (PDGFaa, PDGFbb, PDG-Fab), TGF-β1, TGF-β2, EGF, VEGF, and FGF, koji promovišu proliferaciju čelija dermalne papile što posledično znači rast kose.

Laserska terapija promoviše rast kose stimulacijom cirkulacije što poboljšava proliferaciju endotelijalnih matičnih čelija, zbog aktivacije vaskularnog endotelijalnog faktora rasta(VEGF). Dodatno laserska energija stimuliše metabolizam i kod telogene faze, što rezultira prelazom dlake u fazu rasta.

Određeni prirodni sastojci dokazano deluju na sprečavanje opadanja i podsticaj rasta kose. Sastojci u DSD de Luxe proizvodima kao ekstrakt patuljaste palme, alfatradiol, zeleni čaj imaju kapacitet da inhibiraju 5 alfa reduktazu i blokiraju produkciju DHT. Matične čelije iz jabuke, capixyl i dr. prirodne komponente podstiču rast kose.

Hemijski sastojci kao Minoxidl promovišu rast kose poboljšanjem cirkulacije krvi i PGE2 produkcije. Ditasterid i Finasterid inhibiraju 5-alfa reduktazu, i blokiraju konverziju testosterona u dihidrotestosteron.