SAVREMENI TRENDOVI U TRIHOLOGIJU – Dr Elena Arsova

ВАША ОРДИНАЦИЈА: Со стимулација на матичните клетки на фоликулот до раст на нова коса

Savremeni trendovi u trihologiju su vezani sa sve večim poznavanjem karakteristika matičnih ćelija, objašnjava dr Elena Arsova, jer su otkriveni mnogi mehanizmi koji vode do regeneracije tkiva.

Različite metode tretmana koje primjenjujemo kod naših pacijenta, deluju na matične čelije folikula dlake i na signalne puteve matičnih čelija, direktno stimulirajuči funkciju folikula i rasta nove dlake.