PRP (PLAZMA TRETMAN) EDUKACIJA KOD TRANSPLANTACIJE KOSE

Edukacija Dr Milene Stanojević u prestižnoj klinici u Istanbulu za primenu PRP tretmana kod pacijenata sa transplantacijom kose.

PRP sadrži brojne faktore rasta koji deluju na različite ciljne ćelije,koje utiču u procesu zazdravljivanja,pa zbog toga imaju značajnu ulogu u mehanizmu reparacije tkiva,ubrzavanju zazdravljivanja tkiva i regeneraciji na različitim nivoima,kod pacijenata kod kojih je rađena transplantacija.

PRP sadrži više od 20 tipova faktora rasta koji regulišu migraciju ćelija,ćelijsku deobu,remodeliranje ćelijskog matriksa i formiranje novih krvnih sudova,kreirajući povoljnu sredinu za regeneraciju tkiva i folikula.
Zato je najbolje da se PRP tretman radi dan nakon transplantacije i po savetu lekara još par tretmana na dalje,kako bi se poboljšao rast transplantirane kose.