MI RAZUMEMO. MI ZNAMO. MI POMAŽEMO.

Vraćanje izgubljene kose, znači vraćanje samopouzdanja i poboljšanje kvaliteta života.

Preduslov za pružanje adekvatne nege pacijenta je razumevanje patološke dinamike opadanja kose i potencijalnih uzroka opadanja kose. Jednom kad je dijagnoza sigurna, tretman u skladu sa dijagnozom će staviti problem pod kontrolom.

Ultimativno, najbolji način da smanjimo emocionalni stres vezan za gubitak kose, je da efektivno tretiramo opadanje kose.

Pročitajte više

Zašto Hair Clinic Balkan?

VIDEODERMOSKOPIJA KOSE I SKALPA

ISKUSAN SPECIJALISTICKI TIM

SAVREMENI EFIKASNI TRETMANI

Uspešni rezultati u rastu kose

Aktivnosti

Naš medicinski tim je fokusirao svoje aktivnosti radom u klinici, preko socijalnih mreža, TV-a i pisanih medija, kako bi edukovao pacijente o patologiji gubitka kose i o tretmanima za rast kose. Naši doktori imaju kontinuiranu edukaciju iz trihologije, da bi pacijentima omogućili najbolje usluge.

Kontakt